Ga naar pagina inhoud

Deze bewijsstukken moet je inleveren als je een bijstandsuitering aanvraagt

Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, dan moet je allerlei bewijsstukken inleveren. Het hangt van jouw persoonlijk situatie af welke bewijsstukken jij in moet leveren.

Hieronder staan een aantal vragen over jouw situatie. Bij elke vraag die je met die je met Ja invult, horen bewijsstukken die je in moet leveren. Neem de bewijsstukken mee naar je eerste gesprek bij De Dienst over je uitkeringsaanvraag.

Goed om vooraf te weten:

 • We vragen ook naar de situatie van je partner. Onder partner verstaan we de persoon met wie je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt, een samenlevingscontract hebt of met wie je samenwoont.
 • Je kunt ook een pdf-versie van deze vragenlijst downloaden en printen, als je dat handiger vindt.

Algemeen

Neem altijd je geldige paspoort of geldige identiteitsbewijs en zorgpas mee. Je rijbewijs is geen identiteitsbewijs.

Over je situatie voordat je bijstand aanvroeg

Heb je en/of heeft jouw partner voor de bijstand een uitkering ontvangen?

Zo ja, neem dan een recente uitkeringsspecificatie én de beëindigingsbeschikking mee. Dat is de brief waarin staat dat je uitkering gestopt is. Heb je nog geen beëindigingsbeschikking ontvangen? Neem dan de toekenningsbeschikking mee. Dat is de brief waarin staat dat je recht had op de uitkering.

Heb je en/of heeft jouw partner een uitkering aangevraagd en is deze afgewezen?

Zo ja, neem de afwijzingsbeschikking mee.

Heb je en/of heeft jouw partner voorafgaand aan de bijstand gewerkt?

Zo ja, neem het ontslagbewijs, stukken van de kantonrechter of je (tijdelijke) arbeidscontract mee.

Heb je en/of heeft jouw partner voorafgaand aan de bijstand een eigen bedrijf gehad?

Zo ja, neem dan mee:

 • de jaarcijfers van het afgelopen jaar,
 • de uitschrijving van de Kamer van Koophandel,
 • overeenkomst/contract verkoop bedrijf,
 • afschriften van de zakelijke rekening van de laatste drie maanden.
Heb je en/of heeft jouw partner voorafgaand aan de bijstand gestudeerd?

Zo ja, neem dan de beëindigingsverklaring van de studiefinanciering mee.

Heb je en/of heeft jouw partner voorafgaand aan de bijstand in detentie gezeten?

Zo ja, neem je ontslagbewijs (elektronische) detentie mee.Zo ja, neem je ontslagbewijs (elektronische) detentie mee.

Over je woonsituatie

Woon jij en/of woont jouw partner in een huurwoning?

Zo ja, neem dan je huurcontract en beschikking huurtoeslag mee.

Woon jij en/of woont jouw partner in een eigen woning?

Zo ja, neem dan mee:

 • de eigendomsakte,
 • hypotheekakte,
 • recent taxatierapport en/of recente WOZ-beschikking
 • actuele waarde van de hypotheek en de daaraan gekoppelde spaarrekeningen/levensverzekeringen.
Deel jij en/of deelt jouw partner de woning met medebewoners (anders dan je kinderen)?

Zo ja, neem dan het onderhuurcontract en/of kostgangercontract mee en de betalingsbewijzen van de huur en/of het kostgeld.

Over je inkomsten

Heb je en/of heeft jouw partner inkomsten uit arbeid?

Zo ja, neem je arbeidscontract én de laatste loonstrook mee.

Ontvang jij en/of ontvangt jouw partner teruggaven van de Belastingdienst?

Zo ja, neem de beschikking van de Belastingdienst mee.

Heb je en/of heeft jouw partner inkomsten uit een eigen bedrijf?

Zo ja, neem dan mee:

 • de inschrijving van de Kamer van Koophandel,
 • bewijsstukken inkomsten,
 • bankafschriften van je zakelijke rekening(en) van de laatste drie maanden.

Over je bankrekening

Ben jij en/of is jouw partner in het bezit van bank- en/of spaarrekening(en)?

Zo ja, neem afschriften van alle rekeningen van de laatste drie maanden mee.

Ontvang je jouw bankafschriften digitaal? Neem dan jouw inlogcode en/of inlogapparaat en je bankpas mee. Je kunt dan je afschriften ter plekke printen.

Over inwonende kinderen

Heb je en/of heeft jouw partner minderjarige inwonende kinderen?

Zo ja, beantwoord dan ook de volgende vraag

Zijn je minderjarige kinderen in het bezit van een bank- en/of spaarrekeningen?

Zo ja, neem de bankafschriften van alle rekeningen van de laatste drie maanden mee.

Over bezittingen en schulden

Heb je en/of heeft jouw partner schulden?

Zo ja, neem dan bewijsstukken van actuele schulden mee.

Maak jij en/of maakt jouw partner gebruik van een schuldregeling?

Zo ja, neem stukken van de Kredietbank Nederland en/of beschikkingen van de rechtbank mee.

Heb je en/of heeft jouw partner waardevolle bezittingen?

Denk aan lijfrentepolissen, aandelen, koopsompolissen, overig onroerend goed, beleggingen en onverdeelde erfenis.

Zo ja, neem bewijsstukken van de waarde van deze bezittingen mee.

Heb je en/of heeft jouw partner een begrafenis- of een uitvaartverzekering?

Zo ja, neem bewijsstukken van je polis mee.

Over echtscheiding

Ben jij en/of is jouw partner in de afgelopen 12 jaar gescheiden?

Zo ja, neem de beschikking van de rechtbank mee. Is de procedure nog in gang? Neem dan de overige relevante stukken zoals correspondentie van de advocaat mee.

Over een niet-rechthebbende partner

Heb je een niet-rechthebbende partner?

Zo ja, neem dan de bewijsstukken genoemd bij de kopjes ‘inkomsten, bankrekeningen,

Heb je hier vragen over?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons via contact@sozawe-nw-fryslan.nl
of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst

Dan kun je ook altijd contact opnemen met je casemanager