Ga naar pagina inhoud

Werk mee aan wat we van je vragen

Bij een bijstandsuitkering horen regels. Dat betekent dat je meewerkt aan wat we van je vragen. We kunnen bijvoorbeeld vragen om extra informatie over jouw situatie. Dat doen we om te controleren of de hoogte van jouw uitkering nog klopt. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om bankafschriften, een bewijs van inschrijving bij een school of om aan te tonen hoe je een reis naar het buitenland betaald hebt. We kunnen ook van je vragen dat je meewerkt aan bijvoorbeeld een traject bij Pastiel of trainingen die je kans op werk vergroten.

Deze regel heet de Medewerkingsplicht

Als je niet meewerkt, kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. We kunnen je uitkering verlagen, of (tijdelijk) stopzetten. Deze regel heet de Medewerkingsplicht. Alle regels die horen bij een bijstandsuitkering staan in de Participatiewet .

Heb je vragen?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager