Uitbetaling vakantietoeslag

Uitbetaling vakantietoeslag

Van uw bijstandsuitkering reserveren we maandelijks 5% van uw uitkering, dit is uw vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag sparen we voor u op en betalen we in juni aan u uit. Wanneer er sprake is van beslag, interne verrekening of doorbetaling van het vakantiegeld aan een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of kredietbank) dan wordt het vakantiegeld 15 juni betaald. In alle andere situaties wordt het vakantiegeld 3 juni betaald.

Beslag op uw uitkering?

Bij beslag op uw uitkering maken we een deel of het gehele bedrag over aan de beslaglegger. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Dit bedrag berekenen we aan de hand van de vastgestelde beslagvrije voet. Voor vragen over de beslagvrije voet verwijzen wij u naar de beslaglegger.