Te veel betaalde eigen bijdrage 2015 in 2017 teruggestort

Te veel betaalde eigen bijdrage 2015 in 2017 teruggestort

Heeft u in 2015 een eigen bijdrage betaald voor ondersteuning vanuit de Wmo? Het CAK rekent ieder jaar na of u voldoende of misschien te veel betaald heeft. Als u te veel betaald heeft, krijgt u geld terug. Normaal gesproken gebeurt dit in de periode januari tot juni na het jaar waarin u de eigen bijdrage betaald heeft.

Het CAK heeft op dit nog niet alle gegevens die nodig zijn voor het narekenen van alle eigen bijdragen. Het terugbetalen van eigen bijdragen gebeurt daarom later dan anders. Als u in 2015 te veel eigen bijdrage betaald heeft, krijgt u dit pas in de eerste helft van 2017 terug.