Subsidie voor verbetering proces loonkostensubsidie

Subsidie voor verbetering proces loonkostensubsidie

Werkgevers die iemand met een ziekte of beperking en een bijstandsuitkering in dienst nemen, kunnen loonkostensubsidie (kortweg LKS) ontvangen. Als de werknemer door de ziekte of beperking minder dan het minimumloon kan verdienen, vergoedt de loonkostensubsidie het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon.

Eén werkgever, verschillende procedures

Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van de loonkostensubsidie en dit zorgt voor verschillen in aanpak. Zo komt het in de praktijk voor dat een werkgever meerdere werknemers in dienst heeft uit verschillende gemeenten. Hierdoor heeft de werkgever met verschillende procedures te maken voor het aanvragen van loonkostensubsidie. Dit is niet wenselijk en daarom is door Divosa in samenwerking samenwerking met De Normaalste Zaak het preferent werkproces loonkostensubsidie ingericht. Dit werkproces is inmiddels onderdeel van het pakket aan maatregelen  en zal landelijk per 1 januari 2022 gehanteerd worden.

Subsidie

Bij De Dienst zijn we in 2019 al begonnen met het optimaliseren van ons werkproces loonkostensubsidie. In dat jaar werd bekend dat er een preferent werkproces werd ontworpen. Wij hebben direct zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij dit preferent werkproces.  Ondertussen is er een subsidiefonds gecreëerd om gemeenten te stimuleren het preferent werkproces LKS te implementeren. Omdat we bij de Dienst in hoofdlijnen al voldeden aan het preferent werkproces LKS, konden we deze subsidie al snel aanvragen. Voor zover bekend is de Dienst in de regio Fryslân West de eerste organisatie waarbij deze subsidie is toegekend. We zetten de subsidie in om wijzigingen in het klantvolgsysteem te implementeren zodat onze software ook voldoet aan de eisen van het preferent werkproces LKS.


Andere recente berichten uit de bestuursupdate

>> Meer berichten

Meer weten?

Heeft u vragen over loonkostensubsidie Neem dan contact op met Jetze Lodewijks, teamleider Werk & Participatie, via j.lodewijks@sozawe-nw-fryslan.nl of 06 51301622.