Subsidie voor implementatie digitale zorg

Subsidie voor implementatie digitale zorg

Organisaties die zorg bieden aan kwetsbare ouderen en cliënten met een chronische aandoening kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een investering voor digitale  zorg op afstand.  Per aanvraag is er € 50.000 euro beschikbaar voor onder andere projectkosten voor implementatie, inhuur van hulp bij de implementatie en tot 50% voor technologische middelen zoals licenties of apparaten.

Hier meer info over voorwaarden en aanvraag