Sociale leningen ter preventie van schulden

Sociale leningen ter preventie van schulden

Wees er op tijd bij

Sociale leningen ter preventie van schulden

Problematische schulden beginnen vaak met een kleine betalingsachterstand. Het ene gat wordt met het andere gevuld: om de achterstand bij de verzekering in te halen wordt de energierekening niet betaald. Om dat recht te zetten, wordt een maand huur overgeslagen, en voor je het weet lopen schulden bij verschillende partijen op. Dat levert niet alleen veel extra kosten, maar vooral ook veel spanningen op, die het alleen maar moeilijker maken om het overzicht te bewaren en goede beslissingen te nemen.

Om te voorkomen dat kleine schulden of achterstanden uitgroeien tot problematische schulden, kunnen inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voortaan een Sociale lening van de Kredietbank Nederland (KBNL) ontvangen. Met zo’n sociale lening betaalt de cliënt de beginnende schuld(en) af, alle betalingsachterstand is weg. Het gebiedsteams vraagt de lening namens de cliënt aan, de KBNL verstrekt de lening, de Dienst staat borg. De cliënt betaalt een lage rente (2%) voor de lening en maakt duidelijke betalingsafspraken met de KBNL. Op deze manier brengt een sociale lening veel rust in de (financiële) situatie en wordt erger voorkomen.

Wie komt in aanmerking voor een sociale lening?

Er gelden een aantal voorwaarden voor een sociale lening:

 • Het inkomen van de cliënt is maximaal 130% van het minimumloon
 • Er is geen minimum of maximum bedrag aan de lening verbonden. Voorwaarde is dat lening in uiterlijk 36 maanden kan worden afgelost.
 • Daarnaast moet er sprake zijn van één van de volgende voorwaarden:
  o De inwoner heeft een negatieve codering bij het BKR, of:
  o De inwoner kan niet terecht bij een commerciële bank, of:
  o De inwoner is ouder dan 65 jaar, of:
  o De inwoner heeft schulden die hij of zij wil herfinancieren.

Hoe werkt het?

De aanvraag van een sociale lening loopt altijd via het Gebiedsteam. Een stappenplan:

 1. Globale toetsing: kan de inwoner in aanmerking komen voor een sociale lening? Die toetsing draait om de vragen:
  • Is het een beginnende schuld of (geringe) betalingsachterstand?
  • Is het inkomen van de inwoner niet hoger dan 130% van het wettelijk sociaal minimum?
  • Kan de inwoner de schuld in 36 maanden aflossen?
   Als de inwoner niet aan deze voorwaarden voldoet zoek je naar andere oplossingen.
 2. Vraag de lening digitaal aan bij de Kredietbank via kredietbanknederland.nl/aanvragen-lening

En dan?

De Kredietbank behandelt de aanvraag en gaat verder in gesprek met de cliënt. De Kredietbank toetst de situatie zorgvuldig op alle voorwaarden (waaronder de BKR-registratie en de (on)mogelijkheden bij een commerciële bank). Als de cliënt aan alle voorwaarden voldoet, verstrekt de KBNL de lening en staat de Dienst borg. Als de cliënt niet aan alle voorwaarden voldoet, verwijst de KBNL terug naar het gebiedsteam. Het gebiedsteam kan samen met de cliënt op zoek naar een andere oplossing.

Figuratief

Meer informatie en instructie

In deze instructie vind je meer informatie over toetsing en het aanvragen van de lening bij de KBNL.

Heb je verder nog vragen?
Neem dan contact op met je collega-GT-medewerker die lid is van de Werkgroep Schulddienstverlening, met Klaas de Boer van De Dienst via k.deboer@sozawe-nw-fryslan.nl of rechtstreeks met Jaap Hoeksema, de contactpersoon bij Kredietbank Nederland, via 088 – 62 62 777.