Ga naar pagina inhoud

Rustig jaar voor de bezwarencommissie

2022 was een rustig jaar voor de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. In de zomer verscheen het jaarverslag 2022. Dat is inmiddels besproken met het bestuur. Hieronder een korte samenvatting. Het volledige verslag is te downloaden via de knop onder aan de pagina.

2022 was een rustig jaar voor onze Bezwarencommissie 62 ontvangen bezwaren 25 ingetrokken bezwaren 30 in commissie behandeld 7 bezwaarprocedures liepen nog op 31 december 2022 Compliment 45% van de bezwaarschriften in 2022 is ingetrokken en kwam daarom niet bij de bezwarencommissie terecht. De bezwaarmaker en De Dienst, BZF of de betrokken gemeente kwamen er samen uit na toelichting op of aanpassing van het genomen besluit. De commissie is daar erg tevreden over: ‘dit getuigt van een open houding ten aanzien van de ingediende bezwaren en het hebben van een correcte heroverwegingshouding’. Harlingen: 18 ingediend, 0 gegrond verklaard Terschelling: 4 ingediend, 0 gegrond verklaard Vlieland: 0 Ingediend Waadhoeke: 55 ingediende, 7 gegrond verklaard De commissie adviseert het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân over ingediende bezwaren tegen besluiten die De Dienst genomen heeft over voorzieningen op grond van de Participatiewet, Ioaw, Bbz 2004, Ioaz, Wgs, Wmo 2015 en Jeugdwet.

Volledige jaarverslag 2022

De publieksvriendelijke versie van het volledige jaarverslag 2022 van de bezwarencommissie is te downloaden via onderstaande knop.