Ga naar pagina inhoud

Een calamiteit of incident rond Wmo-zorg melden

Als aanbieder van Wmo-ondersteuning ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is dat je ernstige (gewelds)incidenten en calamiteiten moet melden bij de gemeente. In de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke moet je die melding doen bij De Dienst. Voor kleinere incidenten moet je je eigen interne MIC-procedure volgen (Melding Incident Cliënt).

Stuur het ingevulde formulier binnen drie dagen naar calamiteitenmeldingwmo@sozawe-nw-fryslan.nl. Gebruik hiervoor onze beveiligde server.

Incidenten, calamiteiten en ernstige geweldsincidenten

Soms is niet duidelijk of er sprake is van een calamiteit of een incident, en welke procedure je moet volgen. Wat is het verschil?

  • De MIC-procedure volg je bij een incident met een relatief lichte verstoring van de dagelijkse gang van zaken rond de uitvoering van de Wmo-ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een (bijna) ongeluk of (bijna) fout van een medewerker, waardoor een cliënt geen optimale ondersteuning krijgt. Een (bijna) fout of ongeluk kan onder andere ontstaan door het te laat signaleren van problematiek, het onjuist informeren van de cliënt, ondeskundig handelen bij gezondheidsproblemen of onjuist documenteren in dossiers.
  • Melden bij De Dienst moet bij calamiteiten en ernstige geweldsincidenten waarbij sprake is van een gebeurtenis met een ernstig schadelijk gevolg. Bijvoorbeeld overlijden, ernstig of blijvend lichamelijk of geestelijk letsel door het handelen van een cliënt, of ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten en hulpverleners. Het gaat om situaties die een bedreiging vormen voor de kwaliteit of continuïteit van de Wmo-ondersteuning.
Het doel is om te leren van de situatie

Om het risico op herhaling bij (andere) cliënten te beperken, is het belangrijk om de toedracht zorgvuldig te onderzoeken, om ervan te leren en verbetermaatregelen te nemen. Dat geldt voor jou als zorgaanbieder, maar ook voor ons als verantwoordelijke gemeentelijke organisatie. Calamiteiten en ernstige geweldsincidenten moet je daarom altijd melden bij de Toezichthouder van De Dienst.

Calamiteitenprotocol

De Dienst heeft een protocol voor calamiteiten. Je kunt dit protocol via calamiteitenmeldingwmo@sozawe-nw-fryslan.nl opvragen.

Een calamiteit of incident melden

Gebruik het meldingsformulier om je melding te doen. Stuur het ingevulde formulier binnen drie dagen naar calamiteitenmeldingwmo@sozawe-nw-fryslan.nl. Gebruik hiervoor onze beveiligde server. Onze toezichthouder neemt na je melding contact met je op.

Twijfel je?

Neem contact op met onze toezichthouder als je niet zeker bent over wat je moet doen. Dat kan via calamiteitenmeldingwmo@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380 200.

Veel gestelde vragen over het melden van calamiteiten en incidenten