Ga naar pagina inhoud

Inkoop Wmo

Toelatingsprocedure Uitvoeringsovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en verder

Open house

Voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding, dagactiviteit en kortdurend verblijf hanteren we een Open house-toelatingsprocedure. Een wezenlijk kenmerk van een Open house systeem is dat dit systeem te allen tijde open staat voor nieuwe toetreders die aan dezelfde eisen van het systeem kunnen voldoen en een goede aanvulling op de al gecontracteerde aanbieders. Aanbieders die hieraan voldoen kunnen in aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst.

Kennismaking

Voorafgaand aan de uitvoeringsovereenkomst vindt een kennismakingsgesprek met inkoop- en contractmanagement plaats. Tijdens dit gesprek onderzoeken we of de aanbieder voldoet aan de eisen en voorwaarden uit het Programma van Eisen, de voorwaarden die de Wmo stelt én of de aanbieder een goede aanvulling is op de al gecontracteerde aanbieders.

Maak direct een afspraak

Voor het maken van een kennismakingsgesprek of meer informatie kun je contact opnemen met onze inkoopadviseur mevrouw M. Lieffering via inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl, of bel 06 3059 2690.

Aanbesteding

De diensten en leveringen van Huishoudelijke Ondersteuning, Hulpmiddelen en Collectiefvervoer hebben we via een aanbesteding aan een of meer leveranciers gegund. Tijdens de lopende contracttermijn laten we geen nieuwe leveranciers toe. Nieuwe aanbestedingen publiceren we op TenderNed.

De overeenkomst garandeert geen omzet

Voor alle overeenkomsten geldt: er is geen omzetgarantie. Inwoners met een indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening kunnen zelf een keuze maken uit één van de gecontracteerde (zorg)aanbieders en leveranciers.