Ga naar pagina inhoud

Surplusregeling

Werknemers met een parttime baan kunnen naast inkomen uit werk ook een gedeeltelijke bijstandsuitkering ontvangen van De Dienst. De werknemer ontvangt het salaris en uitkering niet op hetzelfde moment, en dat kan onhandig zijn. Onze surplusregeling biedt daar een oplossing voor.

De bijstand hangt af van het salaris

Met de uitkering vullen we het inkomen van de werknemer aan tot (iets boven) het sociaal minimum. Is het salaris niet iedere maand hetzelfde? Dan berekenen we de hoogte van de bijstand zodra de werknemer de inkomsten van die maand aan ons doorgegeven heeft. De werknemer krijgt het salaris en de uitkering dan op verschillende momenten in de maand. Dat kan lastig zijn, omdat rekeningen misschien wel allemaal tegelijk betaald moeten worden. Met onze surplusregeling krijgt de werknemer het totale inkomen wel in één keer uitbetaald.

Salaris en uitkering tegelijk uitbetalen

De werknemer kan de werkgever vragen om het salaris aan De Dienst te betalen. Wij betalen dan iedere maand op een vaste dag het totale inkomen in één keer uit – de som van het salaris en de aanvullende bijstandsuitkering. We kennen immers van te voren de totale hoogte, maar nog niet de verhouding tussen salaris en uitkering. Achteraf verwerken we administratief de juiste hoogte van de uitkering.

Heb je vragen over deze regeling?

Deelname aan deze regeling is vrijwillig: werknemers kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van willen maken. Vraagt een werknemer je om hieraan mee te werken, en wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380 200.