Ga naar pagina inhoud

Loonkostenvoordeel

Neem je iemand in dienst die maar moeilijk aan het werk kan komen? Dan kom je misschien in aanmerking voor Loonkostenvoordeel (Lkv).

Wat is Loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel (Lkv) is een tegemoetkoming voor bedrijven die mensen aannemen die moeilijk aan het werk komen. Het Lkv is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Heb ik recht op het Loonkostenvoordeel?

Je hebt mogelijk recht op Loonkostenvoordeel als je iemand in dienst neemt die:

  • al wat ouder is en een uitkering heeft
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft
  • een arbeidsbeperking heeft

of als je

  • een werknemer herplaatst in een nieuwe of aangepaste functie als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden

Hoe kun je Loonkostenvoordeel aanvragen?
  • Je kunt het Lkv bij het UWV aanvragen. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Lkv.
  • Je hebt een doelgroepverklaring van je werknever nodig om het Lkv te kunnen krijgen. Je werknemer is niet verplicht deze doelgroepverklaring aan te vragen.
  • Ook voor jongeren met een doelgroepverklaring met een betaalde stage of bijbaantje kom je mogelijk in aanmerking voor het Lkv.
  • Meer informatie staat op de website van het UWV.

Wat is het verschil tussen Loonkostenvoordeel en Loonkostensubsidie?

Loonkostenvoordeel en Loonkostensubsidie lijken in naam op elkaar, maar zijn 2 verschillende regelingen. Ook de doelgroep en de manier van aanvragen verschillen. Zo vraag je Loonkostensubsidie aan bij De Dienst en Pastiel. Maar het belangrijkste verschil is het loon. Loonkostenvoordeel is níet afhankelijk van het minimumloon. Loonkostensubsidie wél. Zie op deze pagina op de website van De Dienst meer informatie over loonkostensubsidie.