Ga naar pagina inhoud

Loonkostensubsidie

Ben je van plan om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of heb je wellicht al een medewerker in dienst met een (mogelijke) arbeidsbeperking? Dan kom je misschien in aanmerking voor loonkostensubsidie (LKS). Dat is een bijdrage in de loonkosten voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Werknemers met een arbeidsbeperking

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werknemers die zijn opgenomen in het Doelgroepregister van het UWV. Dat is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering zijn, schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) of de entreeopleiding mbo. Dit geldt vanaf 1 juli 2023 ook voor werknemers die vanuit een de bijstandsuitkering in dienst getreden zijn, maar bij wie binnen zes maanden blijkt dat er sprake is van een arbeidsbeperking of -belemmering.

Je kunt als werkgever zelf nagaan of een werknemer of sollicitant in het Doelgroepregister staat, via de kandidatieverkenner in het werkgeversportaal op van het UWV.

De hoogte van de loonkostensubsidie

De hoogte van de loonkostensubsidie hangt af van hoe productief de werknemer is ten opzichte van werknemers zonder arbeidsbeperking. Dat noemen we de loonwaarde. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon, tot maximaal 70% van het minimumloon. We bepalen de loonwaarde na een aantal maanden stage of een proefperiode waarin de werknemer zijn of haar uitkering houdt.

Kom je in aanmerking voor loonkostensubsidie?

Je hebt mogelijk recht:

  • als je werknemer in het Doelgroepregister van het UWV staat
  • als de loonwaarde bepaald is
  • als je de werknemer een arbeidsovereenkomst biedt van minimaal 12 uur per week en voor minimaal 6 maanden.
  • als je binnen zes maanden na indiensttreding denkt dat je medewerker een arbeidsbeperking heeft.

Je hebt geen recht:

  • als de werknemer al langer dan zes maanden in dienst is.

Veel gestelde vragen over loonkostensubsidie