Ga naar pagina inhoud

Loonkostensubsidie

Ben je van plan om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor loonkostensubsidie (LKS). Dat is een bijdrage in de loonkosten voor medewerkers die door een beperking minder productief zijn dan medewerkers zonder beperking

Werknemers met een arbeidsbeperking

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werknemers die zijn opgenomen in het Doelgroepregister van het UWV. Dat is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering zijn, schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) of de entreeopleiding mbo.

Je kunt als werkgever zelf nagaan of een werknemer of sollicitant in het Doelgroepregister staat, via het werkgeversportaal op van het UWV.

De hoogte van de loonkostensubsidie

De hoogte van de loonkostensubsidie hangt af van hoe productief de werknemer is ten opzichte van werknemers zonder beperking. Dat noemen we de loonwaarde. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon, tot maximaal 70% van het minimumloon. We bepalen de loonwaarde na een aantal maanden stage of een proefperiode waarin de werknemer zijn of haar uitkering houdt.

Kom je in aanmerking voor loonkostensubsidie?

Je hebt mogelijk recht:

  • als je werknemer in het Doelgroepregister van het UWV staat
  • Als de loonwaarde bepaald is
  • als je de werknemer een arbeidsovereenkomst biedt van minimaal 12 uur per week en voor minimaal 6 maanden.

Je hebt geen recht:

  • als je de werknemer al in dienst had

Meer weten?

In onze folder lees je meer over loonkostensubsidie. Je kunt ook altijd contact opnemen met ons team Werk & Participatie, we denken graag met je mee.

Veel gestelde vragen over loonkostensubsidie

Ja, dat kan. Dat noemen we forfaitaire loonkostensubsidie. Daar kun je gebruik van maken als je de werknemer een arbeidsovereenkomst biedt voor minimaal 12 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Je ontvangt dan de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het geldende wettelijk minimumloon, plus vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten. Tijdens deze zes maanden vindt de loonwaardemeting plaats. Na de zes maanden is de hoogte van de loonkostensubsidie afhankelijk van de loonwaardemeting.

Als je werknemer ziek wordt betalen we de LKS gewoon door. Je moet de werknemer ziekmelden bij het UWV.
(Tot en met 2021 werd doorbetaling bij ziekte geregeld via de No-Riskpolis van het UWV, maar deze regeling vervalt per 1 januari 2022)