Wmo-melding calamiteit of geweldsincident

Wmo-melding calamiteit of geweldsincident

Aanbieders die Wmo-ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Om dit te borgen zijn aanbieders wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij een Wmo-toezichthouder van de gemeente. Het doel daarvan is om samen de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning te verbeteren. Aanbieders moeten binnen drie werkdagen melding doen van een calamiteit of geweldsincident. Gaat het om meldingen van calamiteiten (of geweldsincidenten) buiten Wmo-ondersteuning? Dan moeten deze gemeld worden bij de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Download hier het meldingsformulier Calamiteitenonderzoek

Wat is een calamiteit of geweldsincident?
De Wmo 2015 omschrijft een calamiteit als “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid”. Het kan ook een hulpverlener of andere direct betrokkene betreffen. Denk aan:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een betrokkene,
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een betrokkene,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een betrokkene,
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners, cliënten of betrokkenen.

Wat gebeurt er na de melding?
De toezichthoudend ambtenaar start een vooronderzoek naar de aard van de calamiteit en neemt contact met u op over vervolgstappen. In het Protocol Wmo calamiteitenonderzoek leest u meer over wat er gebeurt na een melding.

Twijfel?
Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of geweld? Neem dan contact op met de toezichthoudend ambtenaar, via telefoonnummer 085 – 065 4640.