compensatie meerkosten corona

Compensatie van meerkosten als gevolg van coronamaatregelen van het Rijk

Zorgaanbieders die meerkosten hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen hier compensatie voor aanvragen. Meerkosten betreffen de directe extra kosten:

  • Die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
  • Die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan de RIVM-richtlijnen.
  • Die onder normale omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden.
  • Die niet al op een andere wijzen zijn gecompenseerd.

Meer informatie over de criteria en de regelingen staan in informatiemail #6 die alle door de Dienst gecontracteerde Wmo-zorgaanbieder op 18 augustus 2020 ontvangen hebben.

Aanvraagformulier

Zorgaanbieders kunnen een aanvraag indienen via het formulier “Aanvraag Compensatie directe meerkosten”. In het formulier staat nadere instructie (zie de verschillende tabbladen). Verder is van belang:

  • Sla het volledig ingevulde formulier op onder de naam: Aanvraag compensatie directe meerkosten_[naam zorgaanbieder-gemeente]
  • Vul een formulier in per gemeente.
  • Per gemeente mailt u een door u opgestelde factuur voor het betreffende bedrag, het aanvraagformulier incl. de bewijsstukken.
  • Mail uw facturen (pdf) en het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar facturen@sozawe-nw-fryslan.nl
  • Uw factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen en kostenplaatsnummer 4012002 bevatten.

Deze regeling is van toepassing van 12 maart 2020 tot in ieder geval 31 december 2020. De Dienst Noardwest Fryslân volgt hierin de richtlijnen en de uitwerking van het i-Sociaaldomein en de VNG van 22 juni 2020.

Meer weten?

Vragen kunt u mailen naar contractbeheer@sozawe-nw-fryslan.nl.