Ga naar pagina inhoud

Productieverantwoording Wmo 2023

Uiterlijk aanleveren voor: 1 april 2024

Vóór 1 april 2024 moeten alle productieverantwoordingen en eventuele accountantsverklaringen Wmo 2023 weer bij ons binnen zijn.

Aanleveren doet u zo:

Gebruik voor het aanleveren de formats die voor uw organisatie van toepassing zijn. Deze vindt u hier op de website van I-sociaaldomein. Stuur de verantwoording per e-mail naar Planning en Control

Welke zorgaanbieder moet een accountantsverklaring aanleveren?
  1. Aanbieders met een gefactureerde jaaromzet 2023 tot € 125.000, op basis van de totaal geleverde zorg die aan De Dienst is gefactureerd, kunnen volstaan met het aanleveren van de productieverantwoording. De documenten hoeven niet te worden voorzien van een accountantsverklaring. 
  2. Aanbieders met een gefactureerde jaaromzet 2023 vanaf € 125.000, op basis van de totaal geleverde zorg die aan De Dienst is gefactureerd, dienen de productieverantwoording te voorzien van een accountantsverklaring. 

Dit betekent dat deze productieverantwoording ook voorzien moet zijn van een stempel en paraaf van uw accountant. Anders kan onze accountant geen waarde ontlenen aan het document en worden onze bestedingen als onzeker bestempeld. 

Overige eisen voor de verantwoording Wmo 2023
  1. De productieverantwoording moet altijd ondertekend zijn door de bestuurder of degene die tekenbevoegd is namens de organisatie. 
  2. Voor de eisen voor de verantwoording Wmo 2023 conformeren wij ons verder aan het ‘Algemeen Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2023’. Dit protocol en het model van de aan te leveren productieverantwoording staan hier op de website van I-sociaaldomein 

Sociaal Domein Friesland verstuurt het controleprotocol met betrekking tot de verantwoording Jeugd 2023. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aanleveren van de productieverantwoording en de formats? Dan kunt u contact opnemen met Planning en Control