Toelatingsprocedure Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en verder

Toelatingsprocedure Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en verder

Toelatingsprocedure overeenkomsten Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en verder

Leveranciers  die ondersteuning/begeleiding in het kader van de Wmo bieden en in aanmerking willen komen voor een Uitvoeringsovereenkomst tot levering van Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en verder kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure. Het gaat bij deze Maatwerkvoorzieningen om de individuele begeleiding, dagactiviteit en, kortdurend verblijf.

In deze procedure kunnen leveranciers in aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst tot levering van Wmo Maatwerkvoorzieningen wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven. De uitvoeringsovereenkomsten garanderen geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen zelf uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-Maatwerkvoorzieningen.

Alvorens een toelating tot een Uitvoeringsovereenkomst vindt er eerst een kennismakingsgesprek met inkoop- en contractmanagement plaats. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of de leverancier, behalve aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in Programma van Eisen ook aan de voorwaarden zoals deze voor ondersteuning in de Wmo zijn bedoelt voldoet. Voor het maken van een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lieffering, inkoopadviseur via  inkoop@sozawe-nw-fryslan.nl en/of via telefoon 06 3059 2690.

Documenten Openhouse procedure Wmo