Ga naar pagina inhoud

Eenheid in proces rond loonkostensubsidie

Werken stimuleren

Op 1 januari 2022 wordt landelijk het preferent werkproces loonkostensubsidie geïmplementeerd. Dit preferent werkproces moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om meerdere werknemers met loonkostensubsidie in dienst te nemen.

Loonkostensubsidie en loonwaarde

Werkgevers die iemand met een ziekte of beperking en een bijstandsuitkering in dienst nemen, kunnen loonkostensubsidie (kortweg LKS) ontvangen. De subsidie is bedoeld voor werknemers die door hun beperking minder productief zijn als collega’s. Een eenvoudig voorbeeld: als een medewerker zonder beperking 20 dozen in een uur kan inpakken en betreffende kandidaat haalt maximaal 10, dan is er sprake van een loonwaarde van 50%. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Preferent werkproces helpt werkgevers meerdere werknemers met LKS aan te nemen

Op dit moment is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van de loonkostensubsidie. Dit zorgt voor verschillen in aanpak en verwarring bij met name de werkgevers die van verschillende gemeenten werknemers met loonkostensubsidie in dienst hebben.

De Dienst is in 2019 begonnen met het optimaliseren van het werkproces loonkostensubsidie. In dat jaar werd bekend dat er een preferent werkproces werd ontworpen en wij hebben zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij dit preferent werkproces.  Ondertussen is er een subsidiefonds gecreëerd om gemeenten te stimuleren het preferent werkproces LKS te implementeren. Omdat de Dienst in hoofdlijnen al voldeed aan het preferent werkproces LKS waren wij in de gelegenheid om begin 2020 deze subsidie aan te vragen.

Puntjes op de i

De komende weken zetten wij de laatste puntjes op de i om het werkproces te implementeren. Denk hierbij aan het informeren van de werkgevers over de wijzigingen in het nieuwe werkproces en enkele aanpassingen achter de schermen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor om vanaf 1 januari 2022 van start te gaan met het preferent werkproces loonkostensubsidie.

Meer weten?

Heb je vragen over de implementatie van het preferent werkproces loonkostensubsidie? Neem dan contact op met Marius Jellema, teamleider Participatie a.i. via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380 200.