Patyna draagt Wmo Huishoudelijke Hulp over aan Suver Thús

Patyna draagt Wmo Huishoudelijke Hulp over aan Suver Thús

Stichting Patyna heeft voor het leveren van Huishoudelijk Hulp een Raamovereenkomst met De Dienst. Met ingang van 1 juni 2021stopt Patyna met de levering van deze ondersteuning. Om  de huishoudelijke hulp ook op termijn rendabel te kunnen blijven leveren is schaalvergroting wenselijk. Doordat Patyna heeft besloten om zich meer te  richten op de (Wlz-)zorg van ouderen komt de extramurale Huishoudelijk Hulp hiermee onder druk te staan. Om de huishoudelijke hulp voor cliënten ook op termijn goed uit te kunnen blijven voeren, heeft Patyna besloten om dit onderdeel aan Suver Thús over te dragen. Suver Thús is gespecialiseerd in de huishoudelijke ondersteuning en voor Patyna daarom een geschikte partij. Suver Thús heeft ook al een Raamovereenkomst voor de levering van Huishoudelijke Hulp met de Dienst.

Consequenties voor cliënten en Dienst
In Noardwest Fryslân gaat het in totaal om ongeveer 80 cliënten. De gevolgen van de overgang voor deze cliënten zijn beperkt: Suver Thús neemt zowel de medewerkers als de cliënten over van Patyna. Daardoor blijft dezelfde medewerker de hulp leveren. Alle cliënten met een beschikking voor Huishoudelijk Hulp zijn in april schriftelijk door Patyna geïnformeerd. De overgang naar Suver Thús heeft geen invloed op de indicatie die cliënten van de gemeente ontvangen. Cliënten die geen ondersteuning van Suver Thús willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij Suver Thús of het Gebiedsteam. De Dienst verzorgt de noodzakelijke administratieve en contractuele verwerking. Doordat de medewerkers Huishoudelijke Hulp van Patyna meegaan met hun cliënten naar Suver Thús blijft de werkgelegenheid in de regio behouden.


Andere recente berichten uit de bestuursupdate

>> Meer berichten

Decoratief

Meer weten?
Meer informatie over de overgang kunt u vinden op de website van Patyna. Vragen over de consequenties voor cliënten, DIenst en gemeenten kun ut stellen aan Henk Zondervan, Teamleider Contractmanagement en Juridisch Advies, via h.zondervan@sozwe-nw-fryslan.nl of 0517-380200.