Onderzoek minimabeleid Noardwest Fryslân

Onderzoek minimabeleid Noardwest Fryslân

Ontvangt u een bijstandsuitkering of maakt gebruik van een regeling via de Dienst Noardwest Fryslân. Bijvoorbeeld Bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Wij willen graag weten wat u van deze regelingen vindt en of deze regelingen u helpen. Ook als u geen uitkering of andere regeling van de Dienst ontvangt, maar wel een laag inkomen heeft, willen we graag uw mening weten. Daarom vragen we u een vragenlijst in te vullen.

Waarom doen we dit onderzoek?

We willen graag weten of we u de juiste ondersteuning bieden. Onderzoeksbureau KWIZ voert het onderzoek uit in opdracht van uw gemeente en de Dienst.

Wat vragen we van u?

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst in. Dat kan op twee manieren:

  • Vul de papieren vragenlijst in. Download de vragenlijst, vul deze in en stuur deze op naar KWIZ B.V. Antwoordnummer 461, 9700 WB Groningen. Een postzegel is niet nodig. link naar papieren vragenlijst
  • Vul de vragenlijst in op internet.  U heeft geen inlogcode nodig.

Heeft u kinderen van 12-18 jaar?

Ook uw kinderen van 12-18 jaar kunnen meedoen aan dit onderzoek.
Dat kan op twee manieren:

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden blijven natuurlijk geheim.

Verloting bon

Aan het einde van de vragenlijst, vragen we of u in een groepsgesprek uw ervaringen over het armoedebeleid wil delen. Onder de deelnemers aan dit gesprek verloten we een cadeaubon van € 20.

Vragen? Informatie?

Als u vragen heeft of u wilt informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met naar KWIZZ- Michelle Ellens van onderzoeksbureau KWIZ tel. 050 – 52 52 473.