Ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers in Noordwest-Friesland

Ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers in Noordwest-Friesland

Persbericht

11 maart 2016

Zeven gemeenten in Noordwest-Friesland investeren in de ondersteuning voor mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. Mantelzorgers kunnen bij de gebiedsteams terecht voor advies en ondersteuning op maat.

Door de veranderingen in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Deze mensen kiezen er vaak niet voor om mantelzorg te verlenen: zij ‘rollen er in’ door persoonlijke betrokkenheid bij de zorgbehoevende. De gemeenten in Noordwest-Friesland willen mantelzorgers die zich overbelast voelen ondersteunen bij hun zorgtaak en zo verdere overbelasting voorkomen.

Mantelzorgers die behoefte hebben aan advies en ondersteuning kunnen vrijblijvend contact opnemen met het gebiedsteam in de gemeente van de persoon waar zij voor zorgen.

Extra investeren in ondersteuning van mantelzorgers

Elke mantelzorgersituatie is uniek. Dit vraagt maatwerk. Mantelzorgers kunnen bij (dreigende) overbelasting terecht bij de gebiedsteams. De mantelzorger en de medewerker van het gebiedsteam bespreken met elkaar, en eventueel ook met de zorgbehoevende, hoe groot de belasting van de mantelzorger is en of extra ondersteuning nodig is. Als het nodig is kan het gebiedsteam helpen om een oplossing te vinden voor de ondersteuning van de mantelzorger. Doel is de mantelzorger te versterken en de mantelzorgtaak te verlichten, zodat (verdere) overbelasting voorkomen en verminderd kan worden.

Steunpunten Mantelzorg

De gemeenten in Noordwest-Friesland gaan in samenwerking met verschillende Steunpunten Mantelzorg ook aan de slag om mogelijkheden voor algemene ondersteuning te ontwikkelen. Zo stellen ze netwerkcoaches in de regio aan en organiseren ze een regionaal respijtweekend. Tijdens een respijtweekend kunnen mantelzorgers meedoen aan verschillende activiteiten.

Landelijke mantelzorgdag op 10 november

Rond de landelijke mantelzorgdag op 10 november organiseren de Steunpunten Mantelzorg leerzame en ontspannende activiteiten. Alle mantelzorgers zijn welkom. Aanmelden kan bij Stichting Welzijn Middelsee voor het Steunpunt Mantelzorg het Bildt, Menameradiel en Leeuwarderadeel of bij De Skûle Welzijn voor de Steunpunten Mantelzorg van Franekeradeel en Harlingen.

Vervallen landelijke regeling Mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 is de landelijke regeling Mantelzorgcompliment vervallen. Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Het budget dat hier vanuit het Rijk voor beschikbaar gesteld is, zetten de zeven gemeenten in Noordwest-Friesland nu in voor de ondersteuning van mantelzorgers die overbelast zijn of overbelast dreigen te raken.