Ga naar pagina inhoud

Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel

Bestuurder Marja van der Meer:

Na de raadsverkiezingen is de nieuwe samenstelling van de colleges en ons bestuur bijna rond. De komende tijd maken we in iedere bestuursupdate kennis met een van onze bestuurders. Dit keer met Marja van der Meer, wethouder in Waadhoeke. Wat is haar bestuursambitie?

Mijn naam is Marja van der Meer (SAM Waadhoeke). Ik ben één van de nieuwe wethouders van gemeente Waadhoeke en zit in het bestuur BVO van De Dienst.

Als wethouder heb ik de volgende portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Coördinatie dorpen en wijken, Europese aangelegenheden, Integratie arbeidsmigranten en statushouders, Werk en inkomen en Participatie. Vanuit de laatst genoemde beleidsterreinen ben ik betrokken bij De Dienst. Het koppelen van de sociale beleidsterreinen uit mijn portefeuille aan Economische Zaken is een bewuste keuze. Ik wil hiermee de verbinding tussen arbeidsparticipatie en werkgevers eenvoudiger maken.

Samenwerken

Als bestuurder van De Dienst vind ik een goede samenwerking met De Dienst en de andere drie gemeenten heel belangrijk. Wat mij betreft bereiken we dit door regelmatige contactmomenten en het maken van duidelijke afspraken over de beleidswensen en uitvoering. Uiteindelijk hebben we allemaal het doel om goede sociale voorzieningen en goede hulpverlening voor onze inwoners te regelen. Het geld moet op de juiste plek komen. Dit hoeft voor mij niet alleen zichtbaar te worden gemaakt in aantallen en euro’s, maar ook door middel van de verhalen van ervaringen van de inwoners waar we het voor doen. De Bestuursupdate is dan ook een mooie aanvulling op de Bestuursrapportages.