Nieuwe minimaregeling: Compensatie eigen risico zorgverzekering 2020 voor inwoners met minimuminkomen

Nieuwe minimaregeling: Compensatie eigen risico zorgverzekering 2020 voor inwoners met minimuminkomen

Nieuwe minimaregeling

Compensatie eigen risico zorgverzekering 2020 voor inwoners met minimuminkomen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau en hoge zorgkosten kunnen in 2020 gebruik maken van de Compensatieregeling Eigen Risico. Deze regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau, die hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering van het jaar 2020 (€ 385,-) helemaal besteed hebben. Geldt dat ook voor u? Dan kunt u een vergoeding van € 100,- aanvragen via de Dienst Noardwest Fryslân. Meer informatie over de regeling leest u op Compensatieregeling eigen risico zorgverzekering 2020.

Vraagt u alleen een bijdrage aan als uw eigen risico van het jaar 2020 volledig is besteed.

In dit schema kunt u nagaan of u een aanvraag kunt indienen.

Met deze regeling willen bovenstaande gemeenten de lasten van inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten verminderen. De Dienst Noardwest Fryslân voert deze regeling in opdracht van de gemeenten uit.