Nieuw taxibedrijf voor Wmo collectief vervoer

Nieuw taxibedrijf voor Wmo collectief vervoer

Maakt u gebruik van Wmo collectief vervoer?  U bent misschien gewend dat Beimers Taxi meestal uw taxiritten verzorgde. Beimers Taxi is echter in februari 2016 failliet gegaan. Sinds 17 maart 2016 vervangt Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) het failliete Beimers Taxi.

VMNN voldoet aan de eisen die de Dienst stelt aan taxibedrijven die het Wmo Collectief Vervoer verzorgen. Die eisen hebben onder andere te maken met verzekeringen, een kwaliteitskeurmerk en Cao-naleving. VMNN is nu onderaannemer van Taxicentrale Waaksma in de overeenkomst die de Dienst met Waaksma heeft afgesloten.

De manier waarop u uw ritten bestelt en de bijbehorende voorwaarden veranderen niet voor u. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u ritten kunnen bestellen en de verder voorwaarden.