Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

1. De bedoeling van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling is een tijdelijke financiële ondersteuning voor mensen die door de corona-maatregelen een inkomstenterugval van meer dan 30% hebben. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt een tegemoetkoming voor privé woonlasten. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen kunnen een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen voor deze periode moeten uiterlijk op 31 oktober 2021 ingediend zijn.

2. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK-regeling

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit de TONK-regeling via De Dienst Noardwest Fryslân:

 • U woont en staat ingeschreven in de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke,
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd,
 • Uw inkomen is met meer dan 30% verminderd als gevolg van de corona en/of de coronamaatregelen.
 • Uw woonlasten zijn minstens 25% van uw inkomen. Tot de woonlasten rekenen we de huur of hypotheek van uw privéwoning en een vast normbedrag van € 150,00 per maand voor gas, water en elektriciteit (ongeacht uw werkelijke maandelijkse kosten voor gas, water en elektriciteit). Als dit samen meer is dan 25% van uw (gezamenlijke) inkomen, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Bent u alleenstaande en is uw vermogen hoger € 12.590? Of bent u alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend en is uw gezamenlijke vermogen hoger dan € 25.180? Dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming uit deze regeling. Vermogen in uw eigen woning en aantoonbaar (gereserveerd) vermogen voor pensioen, studiekosten voor kinderen, uitvaart e.d. wordt volledig buiten beschouwing gelaten.
 • De tegemoetkoming TONK is ook mogelijk naast andere regelingen als TOZO, NOW et cetera. U moet inkomsten uit die regelingen wel invullen in het aanvraagformulier.
 • De regeling geldt voor alle inwoners en niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers.

3. De hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming voor de maximale periode van januari 2021 tot en met september 2021 bedraagt:

Harlingen:       € 166,66  of  €333,33 per maand
Terschelling:   € 166,66  of  € 333,33 per maand
Vlieland:          € 125,-  of  € 250,- per maand
Waadhoeke:   € 166,66  of  € 333,33 per maand 

 • Of u recht heeft op het hoge of lage bedrag hangt af van uw woonsituatie en de verhouding tussen uw inkomen en de woonlasten. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt dit op basis van uw aanvraag.
 • Als na controle blijkt dat u in uw peilmaand inderdaad recht heeft op een tegemoetkoming uit de TONK, dan houdt u dat recht tot en met september 2021, ongeacht uw inkomen in de tussenliggende maanden.
 • De vergoeding is onbelast. Dat betekent dat de vergoeding geen invloed heeft op de hoogte van uw andere toeslagen of uw inkomstenbelasting.
 • De tegemoetkoming wordt eenmalig toegekend en niet teruggevorderd (mits toegekend op basis van correcte bij de aanvraag ingevulde gegevens).

4. De berekening van uw inkomstenterugval en uw peilmaand

Ingangsdatum en peilmaand
U kunt de tegemoetkoming aanvragen met ingang van de eerste maand (in de periode 1 januari tot en met 30 september 2021) waarin uw inkomen meer dan 30% lager is dan uw inkomen in januari 2020.

Bijvoorbeeld:

 • Had u in januari 2021 meer dan 30% inkomensterugval ten opzichte van januari 2020? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen met ingang van januari 2021. Dat is dan ook uw peilmaand.
 • Had u pas in februari 2021 meer dan 30% inkomensterugval ten opzichte van januari 2020? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen met ingang van februari 2021. Dat noemen we dan uw peilmaand.

We vergelijken uw huidige inkomen met uw inkomen in januari 2020, omdat dat de laatste maand was waarin er nog geen sprake was van corona en corona-maatregelen.

In het formulier vult u uw totale inkomen in van januari 2020 en van uw peilmaand. U kunt dan zelf berekenen of uw inkomen met meer dan 30% gedaald is.

Wisselende inkomsten
Bent u ondernemer en heeft u maandelijks wisselende inkomsten? Dan kunt u uw gemiddelde maandinkomen berekenen over boekjaar 2019, en dat invullen bij uw inkomen in januari 2020.

Na het vaststellen van uw peilmaand, vult u al uw inkomsten van die maand in op het formulier. Voor uw peilmaand gaat het dus om de daadwerkelijke inkomsten in die maand, en niet om een gemiddelde. Let op: u moet ook uw inkomen uit regelingen als de TOZO invullen.

5. De beoordeling van uw aanvraag

 • We kunnen u tijdens en na de beoordeling van uw aanvraag om bewijsstukken vragen voor de informatie die u invult op het formulier. We kunnen ook informatie over uw situatie opvragen bij andere instanties.
 • Zodra we uw aanvraagformulier ontvangen hebben nemen we binnen maximaal 8 weken na de datum van uw aanvraag een besluit over uw aanvraag. U ontvangt daar een brief over.
 • Als u recht heeft op een tegemoetkoming uit de TONK-regeling betalen we deze in één keer uit op het rekeningnummer dat u in het aanvraagformulier invult.

6. Aanwijzingen bij het formulier

U kunt het aanvraagformulier hier online invullen met behulp van uw DigiD, of dit pdf-bestand printen, invullen en opsturen. U moet een kopie of scan van de voorkant en de achterkant van uw ID-bewijs of verblijfsdocument (en indien van toepassing dat van uw partner) meesturen met het formulier.

Lees de voorwaarden goed door voordat u een aanvraag indient.

Vragen of twijfel over de TONK? 

Twijfelt u over de voorwaarden en over uw recht op de regeling? Neem dan contact op me met medewerkers van de Dienst Noardwest Fryslân, via  contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380200.

U kunt geen rechten ontlenen aan de algemene informatie op deze pagina.