Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld (Kindpakket)

Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld (Kindpakket)

Wil uw kind lid worden van een sportclub? Een muziekinstrument bespelen? Toneelspelen? Met een schoolreisje meegaan? Deze activiteiten kosten geld. Wat te doen als u een laag inkomen hebt of weinig te besteden heeft?

In uw gemeente zijn het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld actief. Deze fondsen en stichting kunnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die weinig te besteden hebben het lidmaatschap betalen van bijvoorbeeld een sportclub of cultuuractiviteiten zoals bijvoorbeeld muziek- of balletlessen, cursus schilderen of scouting of toneelclub en schoolactiviteiten.

U kunt één keer per jaar een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Heeft u hulp nodig voor schoolbenodigdheden en heeft u al een aanvraag gedaan bij een van de fondsen? Dan kunt u alsnog terecht bij Stichting Leergeld.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt in aanmerking komen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in een van de volgende gemeenten: Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.
 • Uw kind(eren) zijn 4 tot 18 jaar.
 • Inkomen:
  a. U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte is van belang, niet het soort inkomen. Zie voor meer informatie onder het kopje ‘Inkomen’
  of
  b. U heeft een inkomen hoger dan 120 % van de voor u geldende bijstandsnorm, en u houdt een laag netto-inkomen over nadat de vaste lasten daarvan zijn afgetrokken.
  Het netto besteedbaar inkomen per maand is voor de 1e volwassene van het gezin € 180,-; voor de 2e volwassene € 60,- en voor elk kind € 50,-.

Inkomen
Voordat u op de pagina ‘Overzicht bijstandsbedragen per 1 januari 2020’ kijkt of u in aanmerking komt voor een bijdrage, is het volgende van belang om te weten:

 • Bent u alleenstaande ouder, dan is de norm voor een alleenstaande voor u van toepassing. In de Participatiewet is de norm voor een alleenstaande ouder gelijkgesteld aan de norm van een alleenstaande.
 • Onder inkomen vallen een (bijstands-)uitkering of loon uit werk. De hoogte is van belang, niet het soort inkomen.
 • Niet onder inkomen vallen de toeslagen van de Belastingdienst, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden budget (inclusief de Alo-kop).
  Op de pagina: Overzicht bijstandsbedragen  kunt u de hoogte van uw inkomen inzien.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

U kunt op twee manieren aanvragen:

Optie 1: Aanmelden bij www. kindpakket.nl

Stap 1:
Ga naar www.kindpakket.nl en klik uw gemeentenaam aan. Vervolgens vult u alle gevraagde gegevens in. Wilt u uw kind aanmelden voor een sportclub maar staat de naam van de club er niet bij? Vul deze naam dan in bij ‘Opmerkingen’.

Stap 2:
Een vrijwilliger van Stichting Leergeld komt bij u thuis langs. Samen bespreekt u of u voor een vergoeding in aanmerking komt. U bespreekt uw inkomsten en hoeveel u te besteden hebt na aftrek van uw vaste lasten.

Stap 3:
Komt u in aanmerking voor een vergoeding?  Dan meldt de vrijwilliger uw kind(eren) aan bij het betreffende fonds. Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding ontvangt u  bericht.

Optie 2: Aanmelden via een intermediair

Stap 1:
U kunt uw kind aanmelden via een intermediair. Bij (bijna) alle scholen en welzijnsinstellingen in uw gemeente werkt een intermediair.

Stap 2:
De intermediair beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Stap 3:
Komt u in aanmerking voor een vergoeding, dan zal de intermediair uw kind(eren) aanmelden bij het betreffende fonds

Betaling

De vergoeding wordt door het fonds overgemaakt aan de club, vereniging of school van uw keuze. U ontvangt het bedrag dus niet op uw rekening.

Intermediair
U kunt terecht op (bijna) alle scholen in uw gemeente, bij uw gebiedsteam of bij De Skule (welzijnsinstelling in uw gemeente)

Wilt u intermediair worden?
U kunt u aanmelden via de website www.allekinderendoenmee.nl.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u informatie? Neemt u dan contact op met het gebiedsteam in uw gemeente.