Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld (SAM&)

Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld (SAM&)

Wil uw kind lid worden van een sportclub? Een muziekinstrument bespelen? Toneelspelen? Met een schoolreisje meegaan? Deze activiteiten kosten geld. Wat te doen als u een laag inkomen hebt of weinig te besteden heeft?

In uw gemeente zijn het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld actief. Zij kunnen voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die weinig te besteden hebben het lidmaatschap betalen van bijvoorbeeld een sportclub of cultuuractiviteiten zoals bijvoorbeeld muziek- of balletlessen, cursus schilderen of scouting of toneelclub en schoolactiviteiten. 

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt in aanmerking komen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.
 • U heeft een kind/ kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
 • Inkomen:
  a. U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte is van belang, niet het soort inkomen. Zie voor meer informatie onder het kopje ‘Inkomen’
  of
  b. U heeft een inkomen hoger dan 120 % van de voor u geldende bijstandsnorm, en u houdt een laag netto-inkomen over nadat de vaste lasten daarvan zijn afgetrokken. Het netto besteedbaar inkomen per maand is voor de 1e volwassene van het gezin € 180,-; voor de 2e volwassene € 60,- en voor elk kind € 50,-.

Inkomen
Op de pagina Overzicht bijstandsbedragen kunt u zien of u met uw inkomen in aanmerking komt voor vergoedingen. Let daarbij op het volgende :

 • Bent u alleenstaande ouder, dan is de norm voor een alleenstaande voor u van toepassing. In de Participatiewet is de norm voor een alleenstaande ouder gelijkgesteld aan de norm van een alleenstaande.
 • Onder inkomen vallen een (bijstands-)uitkering of loon uit werk. De hoogte is van belang, niet het soort inkomen.
 • Niet onder inkomen vallen de toeslagen van de Belastingdienst, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden budget (inclusief de Alo-kop).

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

U kunt op twee manieren aanvragen:

Optie 1: Aanmelden bij www.samenvoorallekinderen.nl

 • Stap 1: Ga naar de website ‘Samen voor alle kinderen‘ en klik uw gemeentenaam aan. Vervolgens vult u alle gevraagde gegevens in. Wilt u uw kind aanmelden voor een sportclub maar staat de naam van de club er niet bij? Vul deze naam dan in bij ‘Opmerkingen’.
 • Stap 2: Een vrijwilliger van Stichting Leergeld komt bij u thuis langs. Samen bespreekt u of u voor een vergoeding in aanmerking komt. U bespreekt uw inkomsten en hoeveel u te besteden hebt na aftrek van uw vaste lasten.
 • Stap 3: Komt u in aanmerking voor een vergoeding?  Dan meldt de vrijwilliger uw kind(eren) aan bij het betreffende fonds. Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding ontvangt u  bericht.

Optie 2: Aanmelden via een intermediair

 • Stap 1: U kunt uw kind aanmelden via een intermediair. Bij (bijna) alle scholen en welzijnsinstellingen (zoals uw gebiedsteam of bij De Skule in uw gemeente werkt een intermediair.
 • Stap 2: De intermediair beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Stap 3: Komt u in aanmerking voor een vergoeding, dan zal de intermediair uw kind(eren) aanmelden bij het betreffende fonds

Betaling

De vergoeding wordt door het fonds overgemaakt aan de club, vereniging of school van uw keuze. U ontvangt het bedrag dus niet op uw rekening.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u informatie? Neemt u dan contact op met het gebiedsteam in uw gemeente.

Logo samen voor alle kinderen

Wilt u een vergoeding aanvragen?
Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl of vraag een intermediair op school, bij uw gebiedsteam of bij een welzijnsinstelling.

Wilt u intermediair worden?
U kunt u aanmelden via de website www.allekinderendoenmee.nl.