Individuele studietoeslag (IST)

Individuele studietoeslag (IST)

 

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Voor studenten met een structurele medische beperking is een bijbaan niet altijd mogelijk. Deze studenten kunnen een Individuele Studietoeslag (IST) aanvragen. Dit is een maandelijkse tegemoetkoming voor studenten die door hun beperking niet in staat zijn om naast hun studie een inkomen uit werk te verdienen.

De hoogte en voorwaarden van de individuele studietoeslag

Op dit moment is de hoogte van de Individuele Studietoeslag (IST) voor studenten met een structurele medische beperking die wonen in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland € 300,00 per maand.

Om voor de IST in aanmerking te komen moet een student voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

  • De student woont en staat ingeschreven in gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.
  • De student is door een structurele medische beperking niet in staat om naast de studie een inkomen uit werk te verwerven. Een medische toets moet hier uitsluitsel over geven.
  • De student is minimaal 18 jaar oud
  • De student heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • De student ontvangt geen Wajong-uitkering
  • Er is geen in aanmerking te nemen vermogen (voor alleenstaanden € 6.295,00, gehuwden of alleenstaande ouder € 12.590,00)

Wetswijziging in 2021

De IST is een landelijke regeling. In 2022 vindt een wetswijzing plaats voor deze regeling. De exacte wijzigingsdatum is nog niet bekend, en ook is nog niet precies bekend wat er dan precies wijzigt. Er kunnen andere rechten en plichten gaan gelden waardoor het recht op of de hoogte van de toeslag verandert. Zo wordt de hoogte van de toeslag waarschijnlijk leeftijdsafhankelijk. Zodra daar meer over bekend is vermelden we dat op deze pagina.

Meer informatie en aanvragen

Studenten kunnen een aanvraagformulier indienen via het formulier op deze pagina. Neem voor meer informatie contact met ons op via 0517-380 200 of contact@sozawe-nw-fryslan.nl.