Individuele studietoeslag (IST)

Individuele studietoeslag (IST)

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U woont in één van de gemeenten waarvoor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt,
  • U bent 18 jaar of ouder,
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS),
  • U bent door een beperking niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel gedeeltelijk,
  • U kunt wel werken, maar u bent door een beperking niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen,

Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier voor de individuele studietoeslag downloaden. Vul het formulier volledig en naar waarheid in en stuurt het samen met de benodigde bewijsstukken op naar de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Fryslân. Het adres staat onderaan het formulier.