Individuele studietoeslag (IST)

Individuele studietoeslag (IST)

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als je een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heb je recht op een Individuele studietoeslag.

De Individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die een opleiding volgen. Zij zijn door hun structurele medische beperking niet in staat om naast en tijdens hun studie met een bijbaan iets te kunnen verdienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in aanmerking komen voor een Individuele studietoeslag.

Deze voorwaarden zijn in ieder geval:

  • Je woont in één van de gemeenten waarvoor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt,
  • Je bent 18 jaar of ouder,
  • je volgt een studie waarbij je recht hebt op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS),
  • Je bent door een structurele medische beperking niet in staat om naast en tijdens je studie met een bijbaan te kunnen verdienen,
  • Je ontvangt geen Wajong-uitkering van het UWV.
  • Je hebt niet te veel vermogen ( zie voor de hoogte van het vermogen pagina ‘Bijstandsbedragen ).

De Individuele studietoeslag is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor je maar wilt.

Op de pagina ‘Folders en aanvraagformulieren’ kun je een aanvraagformulier voor de Individuele studietoeslag downloaden. Vul het formulier volledig en naar waarheid in en stuurt het samen met de benodigde bewijsstukken op naar de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Het adres staat onderaan het formulier.