Compensatieregeling eigen risico 2020

Compensatieregeling eigen risico 2020

Nieuwe minimaregeling:

Compensatieregeling Eigen Risico zorgverzekering 2020

De Compensatieregeling Eigen Risico is bedoeld voor mensen met een inkomen en een vermogen op bijstandsniveau die het wettelijk eigen risico van 2020 (€ 385,00) voor de zorgverzekering volledig hebben besteed. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergoeding van maximaal € 100,00 aanvragen. Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is niet van belang.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Op het moment dat u een aanvraag indient moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • U woont in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke
  • U bent 18 jaar oud of ouder
  • U heeft (eventueel met uw partner) op het moment van uw aanvraag een inkomen tot maximaal de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen (eventueel met uw partner) is niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens
  • U hebt geen recht op studiefinanciering
  • U heeft uw wettelijk eigen risico over het jaar 2020 van € 385,00 volledig besteed.

Vraagt u alleen een bijdrage aan als uw eigen risico van het jaar 2020 volledig is besteed.

Inkomen en vermogen

Inkomen

U heeft (eventueel met uw partner) een inkomen dat op de datum van de aanvraag lager of gelijk is aan de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van het inkomen is van belang, niet het soort inkomen. Dat inkomen kan een uitkering zijn of loon uit werk, maar bijvoorbeeld ook alimentatie (onderhoudsbijdrage) en de heffingskortingen van de Belastingdienst rekenen wij als inkomen. Op de pagina bijstandsbedragen leest u de voor u geldende bijstandsnorm.

Vermogen

Voor een bijdrage uit de Compensatieregeling Eigen Risico mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag noemen we het ‘Vrij te laten vermogen’. Welk bedrag voor u van toepassing is leest u in onderstaande tabel.

De bijstandsnormen wijzigen ieder jaar in januari en juli. De vermogensnorm wijzigt alleen in januari. Op de pagina Bijstandsbedragen leest u altijd de actuele normbedragen.

Een bijdrage aanvragen

U kunt de folder en het aanvraagformulier downloaden vanaf de pagina formulieren.
Ontvangt u een bijstandsuitkering via de Dienst? Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen via de Dienst kunnen het zogenaamde ‘ Verkort aanvraagformulier Compensatieregeling Eigen Risico 2020‘ invullen en opsturen. U hoeft alleen het bewijs van uw zorgverzekering mee te sturen waaruit blijkt dat u uw eigen risico (€ 385,-) over het jaar 2020 volledig hebt besteed.

IOAW-uitkering
Inwoners met een IOAW-uitkering dienen een aanvraag voor een vergoeding in met het algemene aanvraagformulier Compensatieregeling Eigen Risico 2020.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Compensatieregeling Eigen Risico 2020 op naar:
De Dienst Noardwest Fryslân
T.a.v. Team Inkomen
Postbus 4
8800 AA Franeker.
Wilt u voor u en uw partner gelijktijdig een vergoeding aanvragen? Dat kan. U kunt één aanvraagformulier voor u beiden gebruiken.

Ontvangt u de factuur in 2021? 
Ontvangt u de factuur van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico pas in 2021? Geen probleem. U kunt een aanvraag voor een bijdrage over 2020 insturen tot en met 30 juni 2021.

Bewijsstukken meesturen

Om vertraging van uw aanvraag te voorkomen:

  • Stuur alle in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken mee
  • Heeft u en/of uw partner de afgelopen maand een bijstandsuitkering van de Dienst ontvangen? U kunt volstaan met een bewijs waaruit blijkt dat u uw eigen risico volledig hebt besteed.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Dienst via 0517-380 200. U mag  ook bij ons langskomen op Eise Eisingastraat 8, 8801 KE Franeker. Wij zijn open iedere werkdag van 9:00 – 12:00 uur en op maandagmiddag en donderdagmiddag van 13:30 -16:00 uur.