AV Frieso- zorgverzekering voor personen met een laag inkomen

AV Frieso- zorgverzekering voor personen met een laag inkomen

Uw maandpremie in 2019 is € 141,52. Dat is de premie na aftrek van een korting op de basisverzekering door de Friesland en een korting op de aanvullende verzekering plus een extra bijdrage door uw gemeente en de Dienst. Uw totale korting is € 18,18.  De premieopbouw is dan als volgt:

Uw maandelijkse premie voor uw basis- en AV Frieso verzekering voor 2019 bedraagt:

Standaardpremie basisverzekering € 125,45
Standaardpremie aanvullende verzekering  34,25 +
€ 159,70
Uw korting van De Friesland €    7,53 –
Uw korting van uw gemeente en de Dienst: 10,65
Uw extra korting €  18,18
Uw premie met aftrek van de extra korting € 141,52

De hoogte van het eigen risico blijft in 2019 € 385,00.

Voor wie?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen wilt u in aanmerking komen voor de AV Frieso Compleet, zoals:

  • u bent tenminste 18 jaar oud,
  • u woont in een van de gemeenten binnen het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân,
  • uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsniveau,
  • een basisverzekering afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Aanmelden voor de AV Frieso

Heeft u nog geen basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt tot 1 januari overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. De AV Frieso gaat dan in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op ieder moment overstappen. Uw aanvullende verzekering gaat dan in in de maand na de verwerking van uw aanvraag.

Geen internet?

Heeft u geen internet of bent u digitaal niet vaardig? Dan kunt u het aanvraagformulier AV Frieso opvragen via 0517- 380 200 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 en 13.30- 16.00 uur). Geeft u dan wel aan of u al een verzekering heeft afgesloten bij de Friesland.