AV Frieso- zorgverzekering voor personen met een laag inkomen

AV Frieso- zorgverzekering voor personen met een laag inkomen

De AV Frieso is een aanvullende zorgverzekering van De Friesland Zorgverzekeraar . De AV Frieso is een uitgebreider vergoedingenpakket tegen een lagere premie voor mensen met een laag inkomen.

Bent  u  18  jaar  of  ouder  dan  bent  u  verplicht  een  basisverzekering  af  te  sluiten  bij  een  zorgverzekeraar.  Voor  extra  vergoedingen  kunt  u,  als  u  dat  wilt,  een  aanvullende  verzekering  afsluiten. De Friesland Zorgverzekeraar heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen de AV Frieso ontwikkeld. Dit is een aanvullende ziektekostenverzekering die u een uitgebreider vergoedingenpakket biedt tegen een lagere premie.

Uw AV Frieso premie en uw eigen risico voor 2018

Uw maandpremie in 2018 is € 134,56. Dat is de premie na aftrek van een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekering, én een extra bijdrage van € 8,25. Uw totale korting is € 16,64. De premieopbouw is dan als volgt:

Uw maandelijkse premie voor uw basis- en AV Frieso verzekering voor 2018 bedraagt:

Premie basisverzekering € 109,93
Premie aanvullende verzekering € 32,88 +
Totale maandpremie € 142,81
Extra korting € 8,25 –
Uw premie € 134,56

De hoogte van het eigen risico blijft in 2018 € 385,00.

Voor wie?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen wilt u in aanmerking komen voor de AV Frieso Compleet, zoals:

  • u bent tenminste 18 jaar oud,
  • u woont in een van de gemeenten binnen het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân,
  • uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsniveau,
  • een basisverzekering afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Aanmelden voor de AV Frieso

Heeft u nog geen basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt tot 1 januari overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. De AV Frieso gaat dan in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op ieder moment overstappen. Uw aanvullende verzekering gaat dan in in de maand na de verwerking van uw aanvraag.

Geen internet?

Heeft u geen internet of bent u digitaal niet vaardig? Dan kunt u het aanvraagformulier AV Frieso opvragen via 0517- 380 200 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur). Geeft u dan wel aan of u al een verzekering heeft afgesloten bij de Friesland.