Minimaregelingen

Minimaregelingen

Regelingen in 2021 voor mensen met een laag inkomen

voor inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke

Heeft u een bijstandsuitkering? Of een laag inkomen uit werk of een andere uitkering? Dan kunt u extra financiële bijdragen aanvragen. Als vergoeding voor bepaalde kosten, of als extraatje bovenop uw inkomen. In dit overzicht staan de regelingen in uw gemeente op een rij. Zo kunt u makkelijk zien welke regeling voor u bedoeld is, en hoe u een aanvraag indient.

Toeslagen en financiële regelingen van de Dienst en gemeenten in Noordwest Friesland

 • Individuele inkomenstoeslag
  De individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor wie al drie jaar of langer een inkomen rond het sociaal minimum heeft, en voorlopig geen hoger inkomen verwacht. Meer informatie staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/iit
 • Compensatieregeling eigen risico
  Een tegemoetkoming van maximaal € 100,- als u de wettelijke eigen bijdrage van uw zorgverzekering volledig betaald hebt (€ 385). Meer informatie staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/cer
 • Bijzondere bijstand
  Een vergoeding voor bijzondere en noodzakelijke extra kosten. Let op: hier gelden veel voorwaarden voor! De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt namens uw gemeente of er sprake is van bijzondere kosten. Op de website van de Dienst staat meer informatie. Meer informatie staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/bijzondere-bijstand
 • Collectieve zorgverzekering AV Frieso
  Als u een minimum inkomen heeft dan bent u met de collectieve zorgverzekering goed verzekerd voor een scherpe premie. Uw gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland. Meer informatie staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/av-frieso
 • Individuele Studietoeslag
  De Individuele Studietoeslag (IST) is een maandelijks bedrag voor studenten die door een beperking niet in staat zijn om naast hun studie een inkomen uit werk te verdienen. Meer informatie staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/ist
 • Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting
  Als u een inkomen op het sociaal minimum hebt, hoeft u de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen niet te betalen. Meer informatie staat op www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding
 • SAM& (dit heette eerst Kindpakket)
  SAM& biedt vergoedingen voor lidmaatschap van een sportclub of vereniging, voor muziekles voor schoolactiviteiten zoals schoolreisjes of cadeautjes voor verjaardagen. De vergoedingen worden betaald door fondsen van verschillende stichtingen. Meer informatie staat op www.samenvoorallekinderen.nl of via de school, sportclub of vereniging.
 • Schoolspullenpas
  De schoolspullenpas is een vergoeding voor schoolkosten voor kinderen van 11 tot 18 jaar die het voortgezet onderwijs of MBO volgen. Meer informatie staat op www.samenvoorallekinderen.nl                   

 Toeslagen en financiële regelingen van het Rijk

 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag
  Heeft u een inkomen op of rond het sociaal minimum? Dan komt u misschien in aanmerking voor verschillende toeslagen. Op www.berekenuwrecht.nl kunt u eenvoudig nagaan op welke toeslagen u recht hebt. U kunt die toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.
 • Aanvullende inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO)
  Heeft u AOW en geen aanvullend pensioen en weinig of geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Aanvullende inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO). Meer informatie over deze regeling vindt u op www.svb.nl/aio of kunt u opvragen bij de SVB, via 050 316 90 85.
 • Extra kinderbijslag
  Voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij de SVB

 

Bekijk hier welke regelingen er voor u zijn (klik voor pdf met alle regelingen)

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is een inkomen op bijstandsniveau. Dat noemen we ook wel het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat u volgens de overheid minimaal per maand nodig heeft om van te leven.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe hoog het sociaal minimum voor u is. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe oud u bent, en of u kinderen heeft. Op de pagina BIjstandsbedragen staat welk bedrag voor u van toepassing is.