Minder TONK-aanvragen dan verwacht

Minder TONK-aanvragen dan verwacht

Stand van zaken TONK-regeling

Sinds medio maart is de TONK-regeling beschikbaar in Noordwest-Friesland. De TONK biedt een vergoeding voor mensen die door corona en de opgelegde maatregelen een inkomstenverlies van meer dan 30% hebben, en daardoor moeite hebben om hun vaste lasten te betalen.

De stand van zaken:

  • Sinds de TONK-startdatum 15 maart 2021 hebben 925 personen de webpagina sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling bezocht.
  • Tot en met 18 mei waren er 51 aanvragen voor de TONK ingediend. Op 21 mei hebben we ruim 1000 TOZO-gebruikers met een brief geïnformeerd over de TONK-regeling, omdat we verwachtten dat een deel van deze doelgroep in aanmerking komt voor de TONK-regeling. De brief was gericht op het wegnemen van aantal onzekerheden over de TONK-regeling (‘Moet ik deze regeling straks ook terugbetalen?’, ‘Heeft dit invloed op mijn toeslagen?’) Deze mailing heeft geleid tot ruim een verdubbeling van het aantal aanvragen: tot en met 9 juni zijn er 115 aanvragen ingediend.
  • Van die 115 aanvragen is 40% toegekend. De meeste afwijzingen betreffen het niet voldoen aan de voorwaarde van meer dan 30% inkomensverlies, gevolgd door de woonquote (de verhouding tussen inkomen en woonlasten).

Minder aanvragen dan verwacht

Het aantal aanvragen voor de TONK-regeling blijft achter bij het verwachte aantal. Dat is een landelijke trend, die we ook in Noardwest-Fryslân herkennen. Mogelijk ervaren mensen vooral problemen met het betalen van zakelijke lasten en minder in hun privé-woonlasten, zijn bang dat ze terug moeten betalen, of hebben ze meer vermogen dan voor deze regeling is toegestaan. We hebben er geen zicht op.

Regeling verlengd

De regeling liep in eerste instantie van januari tot en met juni 2021, maar is nu met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021. De regeling blijft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aan te vragen. Aanvragen voor de hele periode moeten vóór 1 november 2021 zijn ingediend. Inwoners die de regeling eerder al toegekend gekregen hebben, krijgen bericht over de verlenging. Ze hoeven voor de nieuwe periode geen nieuwe aanvraag in te dienen.


Andere recente berichten uit de bestuursupdate

>> Meer berichten

Decoratief - grafieken met corona-cijfers

Meer weten?
Heeft u vragen over de TONK-regeling? Neem dan contact op team Inkomen, via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517-380 200.