Mei-Inoar Aktyf weer uit de startblokken

Mei-Inoar Aktyf weer uit de startblokken

Samen sporten

Mei-inoar aktyf weer uit de startblokken

Vanaf nu kunnen inwoners uit gemeente Waadhoeke zich weer opgeven om deel te nemen aan het beweegprogramma van Mei-inoar aktyf in september. Ze hebben hierbij de keuze uit één van de drie verschillende locaties in Franeker, Menaam of St.-Jacobiparochie. Hierbij ligt de focus vooral op gezellig samen bewegen.

Actief en leerzaam

Het doel van Mei-inoar aktyf is inwoners de kans te geven om (weer) te bewegen. De groep komt elke week bij elkaar en het programma wordt samen met de deelnemers ingericht. Daarbij ligt de aandacht van buurtsportcoach Lammert Harkema naast sportvaardigheden ook op het vergroten van vaardigheden zoals initiatief nemen en samenwerken.

Flyer op de deurmat

Inwoners van Waadhoeke hebben de flyer van Mei-inoar aktyf inmiddels met de post ontvangen. Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij je collega van het gebiedsteam die betrokken is bij Mei-inoar aktyf of bij de casemanager Werk & Participatie die bij jouw team betrokken is. Meer informatie over het Beweegteam Waadhoeke lees je op de website.