Mei- inoar aktyf – gratis beweeglessen voor iedereen

Mei- inoar aktyf – gratis beweeglessen voor iedereen

Dat bewegen gezond is dat weet iedereen. Het beweegteam Waadhoeke biedt u gratis een wekelijks programma aan onder leiding van de buurtsportcoach Lammert Harkema. In groepsverband leert u op een speelse manier nieuwe mensen kennen en u stimuleert elkaar in het bewegen.

Wanneer en waar worden de lessen gegeven?

Op drie verschillende locaties én dagen biedt het beweegteam Waadhoeke u de gratis lessen aan.

Voor de locatie Menaam
Vanaf maandag 4 februari 2019 wekelijks van 10.00 -11.30 uur in sporthal Schatzenburg, Rypsterdyk 23, 9036 KE Menaam

Wilt u meedoen of een proefles?
Neem contact op met mevr. Marian Postma, casemanager Werk en Participatie: m.postma@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 2011 2948.Meer informatie leest u in  de folder van het Beweegteam-Menaam.

Voor de locatie St. Annaparochie
Vanaf donderdag 7 februari 2019 wekelijks van 10.00 -11.30 uur in de gymzaal van Minnertsga, Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga

Wilt u meedoen of een proefles?
Neem contact op met de heer Gosse Scherstra, casemanager Werk en Participatie: g.scherstra@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 5381 8893.Meer informatie leest u in de folder van het Beweegteam- St. Annaparochie.

Voor de locatie Franeker
Vanaf dinsdag 5 maart 2019 wekelijks van 10.00 -11.30 uur starten de lessen. De locatie waar de lessen worden gegeven, is afhankelijk waar de meeste aanmeldingen vandaan komen.

Wilt u meedoen of een proefles?
Geef u vóór dinsdag 19 februari 2019 op via 0517- 380357 (Gebiedsteam Waadhoeke) of neem contact op met mevr. Jannie van der Molen, casemanager Werk en Participatie: j.vandermolen@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 2205 7185.  Meer informatie leest u in de folder van het Beweegteam- Franeker