Mei- inoar aktyf / Bewegen met z’n allen (gratis)

Mei- inoar aktyf / Bewegen met z’n allen (gratis)

Dat bewegen gezond is dat weet iedereen. Het beweegteam  Waadhoeke biedt u gratis een wekelijks programma aan onder leiding van de buurtsportcoach Lammert Harkema. In groepsverband leert u op een speelse manier nieuwe mensen kennen en u stimuleert elkaar in het bewegen.

Wanneer en waar worden de lessen gegeven?

Op twee verschillende locaties én dagen biedt het beweegteam Waadhoeke u de gratis lessen aan.

Voor de locatie Menaam
Vanaf maandag 17 september 2018 wekelijks van 10.00 -11.30 uur in sporthal Schatzenburg, Rypsterdyk 23, 9036 KE Menaam

Wilt u meedoen of een proefles?
Neem contact op met mevr. Marian Postma, casemanager Werk en Participatie: m.postma@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 2001 2948. Meer informatie leest u in  de folder van het Beweegteam-Menaam

Voor de locatie St. Annaparochie
Vanaf donderdag 20 september 2018 wekelijks van 10.00 -11.30 uur In de gymzaal van Minnertsga, Fjildleane 14, 9047 JR Minnertsga

Wilt u meedoen of een proefles?
Neem contact op met de heer Gosse Scherstra, casemanager Werk en Participatie: g.scherstra@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 5381 8893. Meer informatie leest u in de folder van het Beweegteam- St. Annaparochie