Mei- inoar aktyf – kosteloze beweeglessen voor iedereen

Mei- inoar aktyf – kosteloze beweeglessen voor iedereen

Dat bewegen gezond is dat weet iedereen. Het beweegteam Waadhoeke biedt u gratis een wekelijks programma aan onder leiding van de buurtsportcoach Lammert Harkema. In groepsverband leert u op een speelse manier nieuwe mensen kennen en u stimuleert elkaar in het bewegen.

Waar en wanneer worden de kosteloze lessen gegeven?

Op drie verschillende locaties én dagen biedt het beweegteam Waadhoeke u de lessen kosteloos aan.

Voor de locatie Menaam
Locatie: Sporthal Schatzenburg, Rypsterdyk 23, 9036 KE Menaam
Wanneer: de lessen starten vanaf maandag 3 februari 2020 wekelijks van 10.00 -11.30 uur.

Wilt u informatie, meedoen of een proefles?
Neem contact op met mevr. Marian Postma, casemanager Werk en Participatie: m.postma@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 2011 2948. Meer informatie leest u in  de folder van het Beweegteam-Menaam

Voor de locatie Franeker
Locatie: Sporthal de Trije, Jan Rodenhuisplein 3 in Franeker.
Wanneer: de lessen starten vanaf dinsdag 4 februari 2020 wekelijks van 10.00 -11.30 uur.

Wilt u informatie, meedoen of een proefles?
Neem contact op met mevr. Jannie van der Molen, casemanager Werk en Participatie: j.vandermolen@sozawe-nw-fryslan.nl of via de mobiel: 06 2205 7182. Meer informatie leest u in de folder van het Beweegteam- Franeker