Maatwerkvoorzieningen: inzetten wat nodig is

Maatwerkvoorzieningen: inzetten wat nodig is

Wmo of Participatiewet?

Soms maakt een inwoner met een Wmo Maatwerkvoorziening Dagactiviteit Basis, Plus en Persoonlijke ontwikkeling langdurig gebruik van deze ondersteuning, zonder een ontwikkeling door te maken. De Wmo-voorziening lijkt dan een eindstation, terwijl er misschien best nog wel vervolgstappen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met ondersteuning vanuit de Participatiewet. Gevolg: de cliënt ‘staat stil’ en doet onnodig lang een beroep op de Wmo.

Een mogelijke oorzaak is dat de (zorg)aanbieder onvoldoende actie onderneemt om de cliënt te laten doorstromen naar de Participatiewet. Dit komt regelmatig voor bij aanbieders die zowel vanuit de Wmo als de P-wet diensten leveren. Er zijn bijvoorbeeld zorgaanbieders die vanuit de Dagactiviteit commerciële diensten en/of producten aanbieden. Er kan dan een commercieel belang in zitten om deze cliënten niet door te laten stromen naar P-wet-ondersteuning met meer perspectief en ontwikkeling.

Zinvolle dagbesteding of werken aan een stap vooruit?

Een traject vanuit de Participatiewet kan bijvoorbeeld goed aansluiten op de ontwikkeling die in de Wmo-voorziening in gang gezet is. Hierbij kan je denken aan vrijwilligerswerk, ontwikkelen van je werknemersvaardigheden, ondersteuning bij het vinden van betaald (parttime) werk, ondersteuning richting beschut werk of bij het vergroten van de zelfredzaamheid.

Overigens is een Wmo Dagactiviteit voor veel cliënten een prima zinvolle dagbesteding, niet voor iedereen zijn persoonlijke ontplooiing en vervolgstappen wenselijk of noodzakelijk.

Wat kun jij doen?

Het gesprek voor een eventuele herindicatie is een goed moment om met de cliënt en de zorgaanbieder te kijken naar ontwikkelmogelijkheden. Kijk samen kritisch naar de te behalen doelen en naar de ingezette voorziening. Een casemanager Werk & Participatie kan je ook in dit proces helpen verder te kijken en de juiste voorziening in te zetten. Een stap vooruit kan de zorgafhankelijkheid voorkomen en de zelfredzaamheid vergroten. De casemanager Werk & Participatie kijkt naar de mogelijkheden en kansen met een directe link naar de arbeidsmarkt en mogelijkheden in de omgeving. Neem dus gerust contact op met je casemanager Werk en Participatie voor overleg, samen weet je meer!

Meer weten? 

Neem voor overleg over specifieke situaties contact op met de casemanager Werk & Participatie die bij jouw team betrokken is. Voor vragen over inkoopafspraken met zorgaanbieders kun je terecht bij inkoopadviseur Marcella Lieffering, via m.lieffering@sozawe-nw-fryslan.nl of 06 3059 2690.