Loonkostensubsidie: alles op een rij

Loonkostensubsidie: alles op een rij

Bijstand en werk

Werkgevers die iemand met een ziekte of beperking en een bijstandsuitkering in dienst nemen, kunnen loonkostensubsidie (kortweg LKS) ontvangen. Als de werknemer door de beperking een verminderde arbeidsproductiviteit heeft, vult de loonkostensubsidie de loonwaarde aan tot minimumloon.

Een voorbeeld: als een medewerker door een beperking 60% productief is ten opzichte van medewerkers zonder beperking, dan kunnen we loonkostensubsidie aan de werkgever verstrekken ter hoogte van 40% van het minimumloon. De werkgever betaalt het volledige minimumloon aan de medewerker.

Vormen en doelgroepen van loonkostensubsidie

Gemeenten kunnen loonkostensubsidie verstrekken, het UWV kan loondispensatie inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering. Beide regelingen zijn bedoeld om werknemers met een verminderde productiviteit toch in staat te stellen het minimumloon te verdienen.

Inwoners met onderstaande indicatie kunnen voor LKS in aanmerking komen:

  • beschut werk onder de Participatiewet
  • doelgroep banenafspraak (iedereen in het doelgroepenregister)
  • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet
  • Wajong met arbeidsvermogen
  • werkende jongeren / PRO, VSO en Entree met een arbeidsbeperking

Waarom is loonkostensubsidie voor jou interessant?

Tijdens je contact met cliënten komen diverse onderwerpen aan de orde. Je kijkt natuurlijk naar de hulpvraag, maar je let ook op andere leefgebieden, waaronder werk en inkomen. Je kunt inwoners tegenkomen die aangeven dat ze door een arbeidsbeperking niet kunnen werken. Misschien kan loonkostensubsidie een middel zijn om  deze mensen toch aan werk te helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten of even sparren met een deskundige collega? Neem contact op met je casemanager Werk en Participatie die bij jouw team betrokken is.