Loket geopend voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Loket geopend voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf woensdag 25 maart is het digitale loket van BZF geopend zodat ondernemers bij BZF terecht kunnen voor een voorschot op basis van de Tozo-regeling.

Aanvraagprocedure

  • Aanvragen kan via bureauzelfstandigenfriesland.nl
  • Alleen aanvragen via DigiD kunnen in behandeling worden genomen.
  • Aanvragen moeten naar waarheid worden ingevuld en zullen achteraf steekproefsgewijs getoetst worden.
  • BZF kent in eerste instantie een standaard voorschot toe van € 1.500 per gezin of € 1.000 per alleenstaande (overeenkomstig met het maandbedrag uit de regeling).
  • Na volledige afhandeling en inwerkingtreding van de regeling zullen de voorschotten worden verrekend met de totale toekenning (deze wordt standaard vastgesteld voor een periode van drie maanden). Hiervoor hoeft u dus niet opnieuw een aanvraag in te vullen.
  • Kredietaanvragen kunnen ook worden ingediend.

Alle 3200 Friese ondernemers die al een verzoek tot aanvraag ingediend hebben bij BZF ontvangen bericht dat het loket open is voor spoedeisende aanvragen. Heeft u nog geen (verzoek tot) aanvraag ingediend? Dan kunt u dat nu doen.

Verzoek 1: heeft het spoed of heeft u enige ruimte?
De regeling is met terugwerkende kracht tot 1 maart aan te vragen. Wilt u gebruik maken van deze regeling, maar heeft u de financiële mogelijkheid om nog een paar weken te wachten? Doe dat dan alstublieft, dan heeft BZF de gelegenheid om de spoedaanvragen van zelfstandigen die acuut in de financiële problemen zijn eerst te behandelen.

Verzoek 2: informatie via de website van BZF
Verzamel zoveel mogelijk antwoorden op uw vragen via www.bureauzelfstandigenfriesland.nl . BZF kan telefonisch vaak weinig extra informatie geven en dit zorgt vaak alleen maar voor vertraging omdat u zich alsnog via de site aan moet melden.

Voor wie is deze regeling níet bedoeld?
De regeling is niet bedoeld voor parttime ondernemers die niet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar komen). Behoort u tot deze groep? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een reguliere bijstandsuitkering. BZF informeert u hier zo snel mogelijk over op hun website.

Waar moet u zijn voor de overige regelingen?

De verschillende kabinetsmaatregelen voor ondernemers worden uitgevoerd door verschillende partijen. Een overzicht van alle regelingen vindt u hier.