Ga naar pagina inhoud

Overzicht lokale initiatieven na stijging energiekosten

Energiearmoede

De recente stijging van de energieprijzen is ongekend, en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen met een laag inkomen en een variabel of kortlopend energiecontract komen daardoor in financiële problemen. De eerste signalen van dreigende afsluiting zijn al binnen bij Gebiedsteams en De Dienst.

Als reactie op deze crisis ontstaan allerlei initiatieven om deze mensen te helpen. Een overzicht van lokale, recente ontwikkelingen:

De Energietoeslag – Gemeenten en De Dienst

Na besluitvorming in de vier colleges is De Dienst gestart met de Energietoeslag: een tegemoetkoming van € 800 voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Bijstandscliënten krijgen de Energietoeslag automatisch uitgekeerd, alle overige minima kunnen via www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag een aanvraag indienen.

Teruggave energiebelasting – Belastingdienst

Het Kabinet verlaagt in 2022 de energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor zo’n 400 euro minder belasting dan in 2021.

Oproep tot solidariteit – IDO Waadhoeke

De overheid compenseert een deel van de stijging van de energieprijzen met een korting op de energiebelasting. Dit voordeel geldt voor iedereen, ongeacht het inkomen of het energiecontract. Schuldhulpmaatje Waadhoeke van het IDO en De Skûle Welzijn roepen inwoners die het kunnen missen op tot solidariteit met een bijdrage voor de bestrijding van deze energiearmoede.

Goedkope energie via Gezond Verzekerd

Gezondverzekerd.nl kenden we al als toegangsportaal tot de AV Frieso. Via www.gezondverzekerd.nl kunnen inwoners die door hun huidige energiecontract in de problemen komen ook in aanmerking te komen voor een voordelig energiecontract. De Energiecoaches wijzen inwoners hierop als ze inschatten dat de inwoner nu een te duur contract heeft. Jullie kunnen je cliënten hier ook op wijzen. Let er wel op dat er maar een beperkt aantal goedkope contracten voorhanden is, die echt bedoeld zijn voor inwoners die in financiële problemen komen door hun huidige contract.

Financiering van isolerende maatregelen

Gemeenten kunnen inwoners tegemoetkomen met financiering van maatregelen die helpen energie te besparen. Denk aan tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie. Gemeenten geven hier ieder een eigen invulling aan, met inzet van Energiecoaches.

Energiecoaches

In iedere gemeente zijn energiecoaches actief. Deze coaches komen op verzoek kosteloos bij inwoners thuis om mee te denken en te adviseren over gedragsverandering die energiebesparingen op kan leveren.

Energieadviseurs

De energieadviseurs van de gemeenten zich richt op de technische en bouwkundige kant van woningen: hoe kan een woning energiezuiniger worden? Het inschakelen van een energieadviseur is vooral handig voor mensen met een eigen woning. Inwoners kunnen de energieadviseur inschakelen via het Duurzaam Bouwloket van Fryslân. Op de website van het Duurzaam Bouwloket staat meer informatie hierover.

Duurzaam bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket van Fryslân kunnen inwoners gratis terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen of energie opwekken, subsidies en regelingen, en bedrijven die energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren. Kijk op de website van het Duurzaam Bouwloket of bel 072 743 39 56 voor meer informatie.

Doorlopende ontwikkelingen

De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat dit bericht alweer onvolledig kan zijn zodra je het leest. Zo wordt er op dit moment gesproken over het verlagen van de btw op energie, en over het verhogen van een toeslag voor minima. We houden je op de hoogte, en horen het natuurlijk ook graag als jullie aanvullingen hebben voor dit overzicht, dan kunnen we het ook weer met onze klanten en andere partijen delen.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen dan kun je contact opnemen met het Beleidsteam.