Ga naar pagina inhoud

Uitbetaling leefgeld ontheemden Oekraïne

Inkomen

Sinds 1 juli verzorgen we bij De Dienst de girale uitbetaling van leefgeld aan Oekraïnse ontheemden in Harlingen, Terschelling en Waadhoeke. De uitbetaling van het leefgeld gebeurt in nauwe samenwerking tussen De Dienst en de gemeenten.

Hoe werkt het in het kort?

  1. De gemeente bepaalt het recht op leefgeld.
  2. Als de ontheemde geen bankrekening heeft, betaalt de gemeente het leefgeld zelf uit, contant of mogelijk met een prepaid-kaart.
  3. Als de ontheemde Oekraïner wel beschikt over een bankrekening en bankpas, dan geeft de gemeente de gegevens door die wij nodig hebben voor de uitbetaling van het leefgeld.
  4. Op basis van de informatie die we van de gemeente ontvangen, starten wij de uitbetaling. Het recht op leefgeld wordt per individu bepaald, we betalen het totaalbedrag per gezin uit op de bankrekening van een van de gezinsleden.
  5. We blijven het leefgeld maandelijks uitbetalen, tot er een wijziging in de situatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer iemand gaat werken of verhuist, of wanneer de gezinssamenstelling verandert. De ontheemde of de vaste contactpersonen bij de  gemeente kan zo’n wijziging aan ons doorgeven met een wijzigingsformulier, dat we zowel in het Nederlands als in het Oekraïens beschikbaar hebben. Ook de brieven hebben we in beide talen beschikbaar.

Aantallen

In de onderstaande tabel staat het aantal girale uitbetalingen dat we over de maand september uitbetaald hebben. Het betreft het aantal actieve uitkeringsdossiers, waar gezinnen of alleenstaanden onder vallen die recht hebben op leefgeld. Dit betreft dus ook alleen uitbetalingen aan ontheemden met een bankrekening. De betalingen die de gemeenten zelf verrichten zitten niet bij deze cijfers.

Gemeente Aantal uitkeringsdossiers september 2022
Harlingen (Gemeentelijke + Particuliere opvang) 30
Terschelling (Gemeentelijke opvang) 15
Waadhoeke (Gemeentelijke + Particuliere opvang) 29
Totaal 74

(Op Vlieland verblijven op dit moment geen Oekraïners die in aanmerking komen voor giraal leefgeld.)

Hoe verder?

Eind juli is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne vanuit VNG geëvalueerd. Als het nodig is om het proces aan te passen, dan gaan De Dienst en de gemeenten weer met elkaar om de tafel om de gevolgen te bespreken.

Meer weten?

Heeft u vragen over de uitvoering van dit proces? Dan kunt u contact opnemen met Andries Zuidema.