Inwoners activeren met goede beschikkingen

Inwoners activeren met goede beschikkingen

Een beschikking is een brief met een besluit van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld over een Wmo-voorziening, een uitkering, belasting of boete. Een beschikking zegt iets over rechten en plichten van de inwoner (Waar heb je recht op? Wat moet je doen?) en van de overheidsinstantie (waar ben je verantwoordelijk voor?).

Eisen aan een beschikking

Een beschikking moet aan een aantal eisen voldoen en moet onder andere iets zeggen over:

  • Het besluit (wat is de rechtspositie van de inwoner? Over welke periode?)
  • De motivering (bijvoorbeeld bewijsstukken bij een aanvraag, een onderzoeksverslag en wetgeving)
  • De aan het besluit verbonden voorwaarden (zoals de plicht om wijzigingen door te geven of mee te werken aan re-integratie)
  • Rechtsmiddelen (zoals de mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te gaan)

Informatief en juridisch

Een beschikking heeft dus een informerende en een juridische functie en is in feite een bevestiging van een overeenkomst tussen overheid en burger. Beide partijen kunnen de beschikking gebruiken om de ander ter verantwoording te roepen. Maar dan moet wel voor beide partijen duidelijk zijn wat er nu precies in de beschikking staat. En juist door de juridische functie is dat soms best een uitdaging.

We verbeteren al onze beschikkingen

De toekenningsbeschikkingen voor Wmo-voorzieningen kunnen we vaak kort houden: we verwijzen voor de afspraken, doelen, resultaten en de motivering naar het onderzoeksverslag van het Gebiedsteam. Onze Participatiewetbeschikkingen zijn vaak langer en ingewikkelder. Wij krijgen dan ook wel eens te horen dat klanten een beschikking niet begrijpen. Daarom werken we aan de klantvriendelijkheid van al onze beschikkingen, door ze een voor een bij langs te gaan en te verbeteren, door richtlijnen en aandachtspunten te formuleren en door medewerkers te trainen in duidelijk schrijven. Want duidelijkheid over wat de klant moet doen, maakt het voor de klant een stuk makkelijker om dat daadwerkelijk te doen!

Werken stimuleren met klantvriendelijke beschikkingen

Verbetering van onze beschikkingen is een van onze werkstimulerende maatregelen. Want uit onderzoek blijkt dat de nalevingsbereidheid van regels en voorschriften onder uitkeringsgerechtigden verbetert als de voorlichting en dienstverlening verbetert. Zie in het kader van werkstimulerende maatregelen ook dit artikel over de Surplusregeling.


Andere recente berichten uit de bestuursupdate

>> Meer berichten

decoratief. activaties

Geef reacties aan ons door!

Krijgt u reacties van inwoners over onduidelijke beschikkingen van De Dienst, of heeft u zelf vragen? Laat het ons dan weten! Die reacties zijn belangrijk voor ons, want daar leren we van. Stuur de reacties naar communicatie@sozawe-nw-fryslan.nl.