In de media: online monitoring van burgers

In de media: online monitoring van burgers

De Volkskrant publiceerde dit artikel en bevroeg gemeenten vervolgens naar de mate waarin ze sociale media gebruiken voor onderzoek naar gedrag van burgers. Bijvoorbeeld om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden als rellen en demonstraties, of om bijstandsfraude op te sporen.

Onderzoek op sociale media in het kader van de Participatiewet

We hebben de vragen van de Volkskrant aan de gemeenten beantwoord met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Samengevat:

  • In incidentele gevallen raadplegen we online informatie op sociale media. Het gaat dan alleen om informatie die openbaar is: voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat we geen gebruik maken van nep-accounts, en ook niet deelnemen aan besloten groepen.
  • We raadplegen deze openbare online informatie om de rechtmatigheid van een uitkering vast te stellen. Denk aan informatie als: woont iemand waar hij of zij zegt te wonen? Of verblijft iemand lange periodes in het buitenland? We doen dit alleen bij intensieve onderzoeken waarbij er gerede twijfel is over de rechtmatigheid van een verstrekte uitkering. Er moet altijd een aanleiding zijn.
  • We nemen bij dergelijk online onderzoek altijd de wettelijke kaders van met name de Participatiewet, De Algemene wet bestuursrecht, het lokale Handhavingsbeleid, de EVRM, de AVG en de uitvoeringswet AVG in acht.

Op 3 juni publiceerde De Volkskrant de resultaten van het onderzoek door gemeenten .


Andere recente berichten uit de bestuursupdate

>> Meer berichten

decoratief

Meer weten?
Heeft u vragen over online onderzoek? Neem dan contact op met Sije Dijkstra, teamleider Handhaving, via sb.dijkstra@sozawe-nw-fryslan.nl of 06 2340 7863.