Humanitas helpt inwoners bij belastingzaken

Humanitas helpt inwoners bij belastingzaken

Ondersteuning bij financiën

Humanitas helpt inwoners bij belastingzaken

Het aanvragen van toeslagen en het doen van de belastingaangifte, het kan best ingewikkeld zijn. In 2018 en 2019 konden inwoners van Harlingen vanuit Project Fiscale Screening hier deskundige hulp bij krijgen. Dit project was een succes, inwoners ervaarden de hulp als prettig en geruststellend. Deze maand start deze ondersteuning voor inwoners van Waadhoeke. Volgend jaar kunnen inwoners van Vlieland, Terschelling en Harlingen ook (weer) meedoen. Benieuwd wat het project voor inwoners kan betekenen en hoe ze zich kunnen aanmelden? We zetten alle informatie voor je op een rij.

Voorkomen dat inwoners geld laten liggen

De fiscale screening is bedoeld voor inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet of IOAW. Inwoners die dit wensen, kunnen hulp krijgen bij het doen van belastingzaken zoals het doen van belastingaangifte en het nalopen van het eventuele recht op toeslagen en heffingskortingen. Het doel is om te voorkomen dat er onnodig regelingen zoals toeslagen en heffingskortingen blijven liggen terwijl iemand hier misschien wel recht op heeft. Ook kan de hulp zorgen voor rust en de geruststelling dat alle belastingzaken goed geregeld zijn.

Gesprek thuis of op locatie

Een vrijwilliger van Humanitas voert het gesprek met de inwoner. Dit gesprek is uiteraard gratis en vrijblijvend. Het gesprek kan bij de inwoner thuis, maar een afspraak op locatie is ook mogelijk, dit gaat in overleg met de inwoner. De vrijwilligers van Humanitas zijn ervaren met het doen van belastingzaken. Ze nemen alle tijd om samen met de inwoner te kijken naar wat er nodig is om de toeslagen en heffingskortingen op orde te krijgen.

Uitnodiging per brief

De hulp wordt gefaseerd aangeboden zodat Humanitas de inwoners goed kan bedienen en om de druk voor Humanitas beperkt te houden. De eerste 200 inwoners van Waadhoeke hebben inmiddels een brief ontvangen met alle informatie over het project en de contactgegevens van Humanitas. De inwoner kan zelf contact opnemen met Humanitas voor meer informatie en om het gesprek in te plannen.

Vertrouwelijke informatie

Het is natuurlijk van belang om bij dit project zeer voorzichtig met de vertrouwelijke gegevens om te springen. De vrijwilliger van Humanitas deelt de gegevens niet met andere partijen zoals de gemeentes, de Belastingdienst of de Dienst. Humanitas wijst er wel op dat de inwoner bepaalde informatie, zoals het ontvangen van heffingskortingen, zelf door moet geven bij De Dienst, omdat dit van invloed kan zijn op de hoogte van de bijstandsuitkering.

Laagdrempelig

De Fiscale Screening is in gemeente Harlingen destijds goed ontvangen. Inwoners ervaarden de deskundige ondersteuning als plezierig. Ze gaven aan dat het zekerheid oplevert dat ze ontvangen waar ze recht op hebben en dat ze niet onnodig geld mislopen. Als Dienst vinden we het belangrijk dat inwoners alle financiële regelingen ontvangen waar ze recht op hebben. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. We werken voor de fiscale screening samen met Humanitas. Zij kunnen belangeloos en laagdrempelig in contact komen met de inwoner, zonder dat die het als controle door de sociale dienst ervaart.

Iets voor jouw klant?

Inwoners van gemeente Waadhoeke die een brief hebben ontvangen, kunnen een gratis afspraak maken met Humanitas. De contactgegevens van de contactpersonen staan vermeld in de brief.

Voor vragen kun je terecht bij Joukje Loonstra, adviseur sociaal domein, via j.loonstra@sozawe-nw-fryslan.nl of 06-40773527.