Hulp bij uw aanvraag voor kwijtschelding?

Hulp bij uw aanvraag voor kwijtschelding?

Heeft u een laag inkomen en een laag eigen vermogen (bijstandsniveau)? U kunt dan misschien in aanmerking
komen voor kwijtschelding van belastingen van uw gemeente en van het Noordelijk Belastingkantoor.
Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk Belastingkantoor.

In de week van 25 februari 2019 ontvangen inwoners van Waadhoeke twee aanslagen. Een aanslag van de
gemeente Waadhoeke voor gemeentelijke belastingen en een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor
waterschapslasten. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dat kan pas wanneer u beide aanslagen heeft ontvangen.

Heeft u hulp nodig?

Wilt u hulp bij uw aanvraag voor kwijtschelding? Speciaal voor inwoners van Waadhoeke zijn extra spreekuren
ingesteld. Vrijwilligers van Humanitas en van het SUG helpen u graag.

Wat neemt u mee?

Uw DigiD code. Neemt u ook de beide aanslagen van de gemeente Waadhoeke en van het Noordelijk
Belastingkantoor mee.

Geen DigiD code?

Heeft u geen DigiD? U kunt deze aanvragen via www.digid.nl Bent u van plan om naar een spreekuur te gaan? Vraag dan minstens een week van te voren een DigiD aan.

Extra spreekuren: wanneer en waar?

St.- Annaparochie:
MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2 (boven de bieb)
Spreekuren: maandag 4, 11 en 18 maart van 13.30 – 17.00 uur

Berltsum:
Groene Kruisgebouw (vluchtelingenwerk): Sportleane 7
Spreekuren: dinsdag 5, 12 en 19 maart  van 9.30-12.00 uur

Menaam:
Gebiedsteam Waadhoeke, Dyksterbuorren 16
Spreekuren: dinsdag 5, 12 en 19 maart van 13.30 – 17.00 uur.  

Franeker:
De Skûle Welzijn, Godsacker 35
Spreekuren: donderdag 7, 14 en 21 maart van 09.30 – 12.30 uur.

Automatische kwijtschelding? Dan hoeft u niets te doen.

De samenwerkende organisaties: