Harlingen gaat inwoners met beginnende schulden actief benaderen en hulp bieden

Harlingen gaat inwoners met beginnende schulden actief benaderen en hulp bieden

Beginnende financiële problemen kunnen snel uitgroeien tot problematische schulden. Daarom wil Gemeente Harlingen snel contact leggen met inwoners die beginnende betalingsachterstanden hebben.

Als een inwoner betalingsachterstand heeft bij zorgverzekeraars van Achmea of Menzis, bij waterbedrijf Vitens, De Bouwvereniging of de afdeling gemeentelijke belastingen, dan krijgt het Gebiedsteam Harlingen daar een melding van. Het Gebiedsteam neemt contact met de inwoner op om het gesprek over de situatie aan te gaan en om te bespreken welke ondersteuning de inwoner wil en nodig heeft om verdere achterstanden en problematische schulden te voorkomen. Bijvoorbeeld een betalingsregeling, doorverwijzing naar de Kredietbank of ondersteuning door thuisadministratie. Het contact is vrijblijvend: wie geen hulp wil, kan dat aangeven. Gemeente Harlingen vindt het wel belangrijk dat inwoners weten welke hulp mogelijk is.

De Dienst Noardwest Fryslân sluit namens gemeente Harlingen een convenant af met de betrokken partners. Daarin staan afspraken over onder meer zorgvuldige gegevensoverdracht, meldingstermijnen en opschorting van incasso.