Geen openbare bestuursvergaderingen meer in 2021

Geen openbare bestuursvergaderingen meer in 2021

Per 1 januari 2021 worden besluiten over beleid en begroting voor het sociaal domein niet meer door het bestuur van de Dienst genomen. Vanaf die datum besluiten de colleges en raden van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke daarover. Daarom zijn er in 2021 geen openbare bestuursvergaderingen van de Dienst meer. Kijk voor inhoudelijke informatie over de te bespreken stukken op de website van uw gemeente.