Extra kosten door ziekte of een beperking?

Extra kosten door ziekte of een beperking?

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Maak er gebruik van! Meer informatie vindt u op www.meerkosten.nl.