Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Wanneer:
21 december 2017 @ 10:30 – 11:30
2017-12-21T10:30:00+01:00
2017-12-21T11:30:00+01:00
Waar:
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Eise Eisingastraat 5
8801 KE Franeker
Nederland

Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Agenda openbaar gedeelte:

 1. Vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 30 november 2017
 4. Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger openbaar
  4a VNG Ledenbrief Regresrecht Wmo- overeenkomst 2018
  4b.Voorstel Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet en Wmo
 5. Verordening maatschappelijke ondersteuning
  5a. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
  5b. Bijlage 1 Verordening Wmo 2018
  5c. Bijlage 2 Overzicht van veranderingen Wmo
 6. Beleggen toezichthoudende functie en vaststellen protocol calamiteitenonderzoek Wmo
  6a. Reactief Toezicht Calamiteitenonderzoek Wmo
  6b. Bijlage 1 Protocol calamiteitenonderzoek Wmo NWF
  6c. Bijlage 2 Schema processtappen
 7. Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
  7a. Adviesnota Verordening Jeugdhulp 2018 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân
  7b. Bijlage 1 Verordening Jeugdhulp 2018
  7c. Bijlage 2 Overzicht van veranderingen Jeugd
 8. Vaststellen drie verordeningen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ
  8a. Verordeningen Participatiewet
  8b. Reintegratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
  8c. Verordening Individuele InkomensToeslag P-wet 2018
  8d. Verordening Individuele Studie Toeslag
 9. Startnotitie Schuldhulpverlening
  9a. startnotitie schuldhulpverlening
  9b. Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 tevens geldend over 2016-2018
 10. Wijziging CAR-UWO loopbaanadvies
  10a. Wijziging CAR-UWO loopbaanadvies
  10b. Bijlage wijziging CAR-UWO loopbaanadvies
 11. Wijziging CAR-UWO derde jaar WW
  11a. Wijziging CAR-UWO derde jaar WW
  11b. Bijlage wijziging CAR-UWO derde jaar WW
 12. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  12a. Wijziging inkoopbeleid MT
  12b. Bijlage Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017- 2020
 13. Rondvraag