Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Wanneer:
28 november 2018 @ 09:00 – 10:00
2018-11-28T09:00:00+01:00
2018-11-28T10:00:00+01:00
Waar:
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Rank -1
Zilverstraat 36, 8801 KC Franeker
Nederland

Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Agenda:

 1. Vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 18 oktober 2018
 4. Ingekomen / uitgaande stukken
 5. Herziene begroting 2019
  5a. Vaststellen concept herziene begroting 2019
  5b. Concept Herziene Begroting 2019 versie 1, Dienst Noardwest Fryslân, 14-11-2018
  5c. Bijlage document Concept Herziene Begroting 2019 versie 1, Dienst Noardwest Fryslân, 14-11-2018
  5d. Brief aan colleges concept herziene begroting 2018
 6. Bestuursrapportage januari – september 2018
  6a. Bestuursrapportage jan t/m sep 2018
  6b. Concept Bestuursrapportage januari t/m september 2018 Dienst Noardwest Fryslan versie 1 dd 141118
 7. AV Frieso
  7a. AV Frieso 2019
  7b. Brief Adviesraad AV Frieso 2019
 8. Huishoudelijke Hulp kostprijs 2019
 9. Wijziging CAR-UWO i.v.m. enige artikelen en FLO overgangsrecht
  9a. wijziging CAR-UWO enige artikelen en FLO overgangsrecht
  9b. bijlage CAR-UWO enige artikelen en FLO overgangsrecht
 10. Wijziging CAR-UWO i.v.m. gelijke beloning
  10a. wijziging CAR-UWO gelijke beloning
  10b. Bijlage wijziging CAR-UWO gelijke beloning
 11. Vaststellen regeling variabele werktijden en verlof
  11a. vaststellen regeling Variabele werktijden en Verlof
  11b. Regeling variabele werktijden en verlof 2018
 12. Rondvraag

Bij de begroting 2019: Zo werkt het sociaal in beeld

Bij de oplevering van de primitieve begroting in april van dit jaar presenteerden we een magazine, waarin we de begroting in beeld brachten. Met infographics en video’s lieten we het verhaal achter de cijfers van de begroting zien en gaven we beelden aan het proces dat cliënten doorlopen wanneer ze een sociale voorziening nodig hebben. Op belangrijke momenten, wanneer ze te maken krijgen met ingrijpende problemen.

Deze beeldende begroting is onverminderd van toepassing op de herziene begroting in de bijlage, en we zijn er nog steeds trots op. We brengen het daarom graag nogmaals bij u onder de aandacht. We hopen dat het u helpt in het gesprek over bestedingen in het sociaal domein, binnen én buiten uw gemeente.

https://dedienstnwfryslan.nl/begroting2019/