Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Wanneer:
23 januari 2019 @ 09:00 – 10:00
2019-01-23T09:00:00+01:00
2019-01-23T10:00:00+01:00
Waar:
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Nederland

Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Agenda:

 1. Vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 20 december 2018
 4. Ingekomen / uitgaande stukken
  4. oplegger openbaar
  4a. Brief Provinsje Fryslân – Jaarrekening 2017 en Begroting 2019
 5.  Ledenraadpleging genormaliseerde CAO per 01-01-2020
 6. Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop
  7a. Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop
  7b. Bijlage 1 – besluit regeling mobiele telefoon en laptop
  7c. Bijlage 2 – gebruikersovereenkomsten e.d
 7. Eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019
  8a. Eigen bijdrage algemene voorziening HH 2019
  8b. Bijlage 1 – verschillende bijdragen AV-HH
  8c. Bijlage 2 – overzicht financiële consequenties abonnementstarief op kosten algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 2019

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt punt  5: ‘Werkvoucherregeling’  te vervallen, deze zal in het AB van februari worden behandeld.